Iespēja tikt pie Mazpulku biedra kartēm!

Cienījamie mazpulku vadītāji!
 
Izsludinām pieteikšanos Mazpulku biedru kartēm. Tās var saņemt reģistrētie biedri, kuri šai gadā ir samaksājuši biedru naudu.

Lai pieteiktos un saņemtu biedru karti, lūdzu, aizpildiet tabulu biedru kartes saņemšanai, kurā precīzi un bez kļūdām ierakstiet mazpulcēna vārdu, uzvārdu un precīzu mazpulka nosaukumu, jo tieši tāds teksts arī būs uz kartes! Ja gadījumā Jums ir jauni mazpulcēni, kuri šogad nav samaksājuši biedra naudu, lūgums aizpildīt tabulu par biedru naudu un par katru jauno biedru pārskaitīt 1€ lielo biedra naudu.

Kartes izgatavošana maksā 1,40€ katram! Naudu lūgums pārskaitīt uz Latvijas Mazpulku kontu:

Norēķinu rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Reģistrācijas Nr. 40008002762 
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228 

Lūgums pieteikumu atsūtīt līdz 1.decembrim uz e-pastu mazpulki@inbox.lv