Graudaugu pētnieku seminārs 15.jūnijā

Graudaugu pētnieku seminārs Priekuļos, 15.jūnijā
AREI Priekuļu pētniecības centrs. Zinātnes iela 2,
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads


Mazpulku projekta “Graudaugi Latvijai – MIEŽI” pētījuma dalībniekus un atbalstītājus aicinām uz semināru 
2017. gada 15. jūnijā Priekuļos , lai nostiprinātu zināšanas par miežu audzēšanu, pētniecību, pārstrādi un izmantošanu.

Pasākuma programma:
10:00-10:30 Ierašanās, reģistrācija, rīta tēja/kafija
10:30-12:00 Semināra atklāšana, prezentācijas, dalīšanās pieredzē
12:00-13:00 Iepazīšanās ar graudaugu pētījumiem un praktiskās nodarbības izmēģinājumu laukā
13:00-15:40 ĀRAIŠU dzirnavu apmeklējums  Āraišos, pusdienas  un došanās uz Maizes māju “Krūmiņos,” Liepas pagastā
16:40-17:00  Semināra izvērtējums un noslēgums, apliecību saņemšana

Dalības maksa:
# projekta dalībniekiem un mazpulka vadītājiem bez maksas,
# līdzbraucējiem - EUR 6,00 
Mājas darbs:  Sagatavot prezentāciju par pavasarī paveikto miežu pētījumu projektā.
Pieteikšanās: rakstot uz e-pastu: mazpulki@inbox.lv līdz 12.jūnija plkst.12:00 

Semināra koordinatore:  Baiba Mantiņa, 26526541, mantinabaiba@inbox.lv