Vietējās mazpulku ražas skates 2017

Vietējās ražas skates notiek septembrī un oktobrī. Ikviens iepriekš piesakoties pie vietējā mazpulka vadītāja var apmeklēt šīs ražas skates.

Vietējās ražas skates 2017 :

15.septembris
Rugāju mazpulka ražas skate ( Rugāju mazpulka vadītāja - Margarita Stradiņa)

19.septembris
Ilzenes mazpulka ražas skate ( Ilzenes mazpulka vadītāja - Sarmīte Salmiņa)

21.septembris
470. Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulka ražas skate (  mazpulka vadītāja - Līvija Malahovska)

22.septembris
Sējas mazpulka ražas skate (  Sējas mazpulka vadītājas - Rudīte Smirnova un Kristīne Žilinska)

25.septembris
748. Sūnu mazpulka ražas skate ( 748.Sūnu mazpulka vadītāja - Daina Kalve)
632. Tumes mazpulka ražas skate ( 632. Tumes mazpulka vadītāja - Dzintra Driķe)

26.septembris
Strautiņu mazpulka ražas skate ( Strautiņu mazpulka vadītāja - Sandra Buliņa)
367. Vijciema mazpulka ražas skate ( 367. Vijciema mazpulka vadītāja - Anita Lotiņa)
Irlavas mazpulka ražas skate ( Irlavas mazpulka vadītāja - Ilva Kalniņa)

27.septembris
279. Līvānu mazpulka ražas skate ( 279. Līvānu mazpulka vadītāja - Dace Rudzāte)
Jēkabpils BJC un Ābeļu mazpulka ražas skate ( Jēkabpils BJC mazpulka vadītāja - Sandra Āriņa)
132. Kalupes mazpulka ražas skate (132. Kalupes mazpulka vadītāja - Inese Sauša)
Daugmales mazpulka ''Dzirkstelīte'' ražas skate ( Daugmales mazpulka vadītāja - Zinaīda Matisone)
Mežvidu mazpulka ''Cielaviņa'' ražas skate ( Mežvidu mazpulka vadītāja - Janīna Širina)
Taurenes mazpulka ''Taurenīši'' mazpulka ražas skate ( Taurenes mazpulka  mazpulka vadītāja Ilona Žagare)
307. Džūkstes mazpulka ražas skate ( 307. Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone)
60. Krustpils mazpulka ražas skate ( 60. Krustpils mazpulka vadītāja - Ilze Balode)
662. Liezēres mazpulka ražas skate ( 662. Liezēres mazpulka vadītāja Maruta Gravāne)
1055. Rožupes mazpulka ražas skate ( 1055. Rožupes mazpulka vadītāja Aija Usāne)
Limbažu sākumskolas mazpulka ražas skate ( Limbažu sākumskolas mazpulka vadītāja Ilze Vērdiņa)

28.septembris
Krāslavas mazpulka ''Ceļteka'' ražas skate (Krāslavas mazpulka ''Ceļteka'' vadītāja - Ilona Solima)
Grāveru mazpulka ražas skate ( Grāveru mazpulka vadītāja - Ludmila Kormiļceva)

29.septembris
239. Kārķu mazpulka ražas skate ( 239. Kārķu mazpulka vadītāja - Ģertrūde Ābele)
Variņu pamatskolas mazpulka ražas skate ( Variņu mazpulka vadītāja - Daiga Ērmane)
36. Viesītes mazpulka ražas skate ( 36. Viesītes mazpulka vadītāja - Rudīte Feldmane)
Šķeltovas mazpulka ražas skate ( Šķeltovas mazpulka vadītāja- Ludmila Kormiļceva)
Priežmalas mazpulka ražas skate ( Priežmalas mazpulka vadītāja - Ingrīda Kroiče)
518. Salnavas mazpulka ražas skate ( 518. Salnavas mazpulka vadītāja - Janīna Ļubka)
654. Lapmežciema mazpulka ražas skate ( 654. Lapmežciema mazpulka vadītāja - Rasma Kanska)
11. Valkas mazpulka ražas skate ( 11. Valkas mazpulka vadītāja Viktorija Maļukova)
Rēzeknes mazpulka ''Taurenītis'' ražas skate ( mazpulka vadītāja - Dzintra Gribuste)
582. Kapsēdes mazpulka ražas skate ( 582. Kapsēdes mazpulka Inese Pumpure)

30.septembris
E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mazpulka ''Zīle'' ražas skate ( mazpulka vadītāja - Inese Marķitāne)

2.oktobris
29. Ziemeru mazpulka ražas skate ( 29. Ziemeru mazpulka vadītājs - Jānis Bērtiņš)
Ābeļu mazpulka ražas skate ( Ābeļu mazpulka vadītāja Sandra Utināne)

3.oktobris
196.Bejas mazpulka ražas skate ( 196. Bejas mazpulka vadītāja - Lidija Stebere)
Bikstu mazpulka ražas skate ( Bikstu mazpulka vadītāja - Zanda Glušņeva)
116. Neretas mazpulka ražas skate ( 116. Neretas mazpulka vadītāja - Lidija Ozoliņa)
705. Pūres mazpulka ražas skate ( 705. Pūres mazpulka vadītāja - Gunita Siljāne) 

4.oktobris
Kursīšu mazpulka ražas skate ( Kursīšu mazpulka vadītāja - Dace Meļķerte)
Auces mazpulka ražas skate ( Auces mazpulka vadītāja - Ligita Vernere)
126. Ēveles mazpulka ražas skate ( 126. Ēveles mazpulka vadītāja - Gunita Vavžika)
Jaunpils - Viesatu mazpulka ražas skate ( Jaunpils - Viesatu mazpulka  vadītāja Līga Bierande)

4.oktobris
Jaunlutriņu mazpulka ražas skate ( Jaunlutriņu mazpulka vadītāja - Maija Zaļuma)

9.oktobris
42. Kalētu mazpulka ''Mežainīši'' ražas skate ( 42. Kalētu mazpulka ''Mežainīši''  vadītāja - Gunta Ziemele)
Aizupes mazpulka ''Ekopēdiņas'' ražas skate ( Aizupes mazpulka vadītāja - Dace Hercberga)

10.oktobris
Staļģenes mazpulka ražas skate ( Staļģenes mazpulka vadītāja - Anda Skrupska)
Pampāļu mazpulka ražas skate ( Pampāļu mazpulka vadītāja - Madara Hartmane)

12.oktobris
599. Virgas mazpulka ražas skate ( 599. Virgas mazpulka vadītāja - Antra Rozentāle)
139. Nīcas mazpulka ražas skate ( 139. Nīcas mazpulka vadītāja Evita Ločmele)
840. Otaņķu mazpulka ražas skate ( 840. Otaņķu mazpulka vadītāja Indra Mokorenko)

13.oktobris
Valdemārpils mazpulka ražas skate ( Valdemārpils mazpulka vadītāja - Anda Dzene)

18.oktobris
Upesgrīvas mazpulka ražas skate ( Upesgrīvas mazpulka vadītāja Arita Andendorfa)Dokumentācija