Sējējs 2018

Konkurss „Sējējs” ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas, saistot to ar gatavību izmantot Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas.

Par konkursa dalībnieku nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks”var būt biedrības “Latvijas Mazpulki” mazpulki:
1. kuri ne mazāk kā piecus gadus aktīvi darbojas biedrībā;
2. kuri kvalitatīvi īsteno mazpulcēnu individuālos projektus un savā pagastā ir īstenojuši grupas projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm:
2.1. vides izglītībā un lauku vides sakopšanā;
2.2. individuālo lauksaimniecisko prasmju apguvē un uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanā;
2.3. lauku attīstības sekmēšanā un vietējās sabiedrības aktivizēšanā sabiedriskā labuma darbībai.

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa un vērtēšanas kritēriji sānu sadaļā ”DOKUMENTĀCIJA”

Pieteikšanās konkursam nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” līdz 2018. gada 31. maijam
biedrībā “Latvijas Mazpulki” Rīgā, Ezermalas ielā 28–2, LV-1014 iesniedz
pieteikumu atbilstoši 1. pielikumam (elektroniski un oriģināli ar parakstu pa pastu).

Vairāk par konkursu – www.sejejs.lv
Video par konkursu - https://www.youtube.com/watch?v=ec9b3id11zs&feature=youtu.be