Sporta spēles ''Zaļais Starts'' 2018

Tagad, kad pavasaris ir beidzot pamodies un saulaini mums smaida, Latvijas Mazpulki un 307. Džūkstes mazpulks aicina visus pieteikties dalībai sporta spēlēm ''Zaļais Starts''!

Pasākuma mērķis:  popularizēt sportiska un videi draudzīga dzīvesveida tradīcijas lauku jauniešu vidū, piedāvājot sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas un izzinošas sacensības, arī šogad  - „Baltā galdauta svētku” noskaņā.

Laiks, vieta: 2018. gada 3. maijs, Džūkste, Tukuma novads,
Džūkstes pamatskola

Programma:
9:00 - 10:00 Reģistrācija
10:00 - Vadītāju sanāksme, brokastis dalībniekiem 
10:30 - Sporta spēļu atklāšana 
11:00 – 16:00 Sporta spēles un aktivitātes (iekļaujot pusdienas un launagu) 
16:00 – 17:00 – Baltā galdauta svētki 
17:00 – 18:00 Sporta spēļu noslēgums, apbalvošana.

Sporta spēļu nolikums sānu sadaļā “Dokumentācija”

Lai pieteiktos jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa:

Jautājumos par dalībnieku pieteikšanu un samaksas kārtību sazināties ar
 Ilzi Jukņēviču, mazpulki@inbox.lv,  tel.29418737