Projekts un ekspizīcijas "Latvijas Mazpulku vēstures" veidošana.

Latvijas Mazpulki sadarbībā ar Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas”
piedāvā mazpulcēniem iesaistīties pētnieciskā projektā un ekspozīcijas “Latvijas Mazpulku vēstures” veidošanā.

NOLIKUMS
Projekta mērķis:
Iesaistīt bērnus un jauniešus Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” ekspozīcijas “Latvijas Mazpulku vēsture” veidošanā, izzināt Mazpulku vēsturi un vērtības, attīstot līdzatbildību Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā, un veicinot viņu un vienaudžu iesaisti kultūras projektu veidošanā. 

Projekta uzdevumi:
 Rosināt bērniem un jauniešiem iesaistīties veidot muzeja ekspozīciju par Latvijas Mazpulku kustības vēsturi;
 Izzināt bērniem un jauniešiem sava mazpulka vēsturi un mazpulka vecbiedrus;
 Apzināt un izprast lietisko priekšmetu vērtību un līdzatbildību to saglabāšanā;
 Veidot dziļāku interesi par Latvijas vēsturi;
 Paplašināt bērnos un jauniešos pieredzi, kas varētu noderēt turpmākās profesijas izvēlē.

Organizatori:
Biedrība ”Latvijas Mazpulki”  un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs ”Pikšas”.

Dalībnieki:
Mazpulcēni (izstrādā grupas projektu).

Uzdevumi projekta dalībniekiem:
 Mazpulcēni apkopo un raksta stāstu ar faktiem par sava konkrētā mazpulka vēsturi un/vai mazpulka vecbiedriem;
 Piemeklē lietiskus priekšmetus, kurus ar dāvinājuma atļauju,  izmantotu kā ekspozīcijas “Latvijas Mazpulku vēsture” eksponātus (formas tērpus, apbalvojumus, fotogrāfijas, īpašus darba rīkus utt), kas "stāstītu" par mazpulkiem Latvijas novados gan pirmskara Latvijā, gan Atmodas laikā līdz pat šodienai;
 Apkopotos materiālus pēc projekta organizatoru dotajiem paraugiem prezentēt un nodod rudens projektu forumos (paraugi pievienoti pielikumā) un aizpildīt „Mazpulcēna Dienasgrāmatu”.

Vērtēšana:
Reģionālajos projektu forumos darbus vērtē žūrija vismaz trīs cilvēku sastāvā, izmantojot īpaši izstrādātu punktu sistēmu.
Žūrijā aicināti piedalīties vēstures skolotāji, muzeju vai novadpētniecības krātuvju darbinieki.

Apbalvošana:
Reģionālajos projektu forumos pateicības par piedalīšanos projektā saņems visi mazpulcēni, kuri izstrādājuši un veiksmīgi prezentējuši projekta darbu.
Aktīvākajiem mazpulkiem dāvina brīvbiļetes muzeja „Pikšas” apmeklējumam vai kādu no pasākumiem. 

Projekta koordinātore:
LU vēstures un filozofijas fakultātes studente:
 Justīne Fišere tel. 22086814, e-pasts: fisherejustine@inbox.lv
K.Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" vadītāja:
Ilga Ķipsne tel. 26670812, e-pasts: ilga.kipsne@vtua.gov.lv