Atskats uz konferenci "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā

Piektdien, 20.04.18., Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” norisinājās konference “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”. Konferenci organizēja biedrība Bērnu Vides skola, SIA Prakse.lv un biedrība “Latvijas Mazpulki”. Konferencē varēja iepazīties ar piemēriem aprites ekonomikas ideju iekļaušanai mācību un ārpus stundu darbā, dalīties pieredzē un uzklausīt praktiķu padomus, piedalīties dažādās darbnīcās un aplūkot skolēnu biznesa projektu piemērus. 

Konference tika atklāta ar plenārsesiju, kurā uzstājās - VARAM Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte Ērika Lagzdiņa ar prezentāciju par “Resursu ilgtspējīgu izmantošanu – ekonomikas stūrakmeni”, SIA Efectio dibinātājs Artūrs Bernovskis ar “Biznesa veiksmes stāsta dažādās šķautnes”, Babītes vidusskolas skolotājas Inese Gavare un Diāna Pekša ar pieredzi projekta “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” realizācijā skolā” un 307. Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone ar “Mazpulcēnu projekti kā uzņēmējspējas attīstīšanas veids”.

Turpinājumā konferences dalībnieki tika aicināti piedalīties skolēnu projektu izstādē un skolotāju ideju tirdziņā, kam sekoja trīs dažādas darbnīcas. Latvijas Mazpulki vadīja darbnīcu “60 Elementi Tavā kabatā”, kuras laikā bija iespējams piedalīties trīs dažādās aktivitātēs – “No kā sastāv Tavs telefons?”, spēlē “Elementārais telefons”, kā arī “Mobilajās sacensībās”. Darbnīca “60 Elementi Tavā kabatā” ir izzinošu aktivitāšu kopums ar mērķi izglītot par aprites ekonomikas pamatprincipiem un tās vietu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, izmantojot mobilo telefonu kā jauniešiem atpazīstamu, ikdienā izmantojamu piemēru. Turpretim, Biotehonomikas darbnīcā, ko vadīja RTU Enerģētikas un energotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, dalībnieki uzzināja, kā no vietējiem resursiem, pielietojot zināšanas un tos taupīgi izmantojot, iespējams radīt jaunus, tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus produktus. Trešajā darbnīcā, ko vadīja Bērnu Vides skola, - “Daudzveidīgu labumu meklēšana dabā un cilvēka dzīvē” āra nodarbībā tika izzināts, kā dabā darbojas princips “Daba sniedz daudzveidīgus ieguvumus”, kā arī tas tika salīdzināts ar cilvēka radītajām sistēmām. 

Konferences noslēgumā publika tika iepazīstināta ar vairākām biznesa labās prakses piemēru prezentācijām no sociālā uzņēmuma LUDE un labdarības organizācija Otrā Elpa, pēc kurām dalībnieki tika sadalīti vairākās grupās, lai kopīgi diskutētu par piedāvātajiem jautājumiem. 


Dokumentācija