Kurzemes un Zemgales novadu mazpulku vadītāju pieredzes ekskursija

Cienījamie Kurzemes un Zemgales mazpulku darba rūķi!

Tad, kad dārzi būs apsēti, noravēti un skaistie Latvju Līgo svētki aizvadīti, aicinu Jūs doties 2 dienu pieredzes izzinošā izklaides braucienā uz Rēzeknes un Alūksnes pusi.

Braucienā laižam 26.un 27.jūnijā ļoti agri no rīta. Izbraukšana no Priekules novada caur Rīgu.

1.diena:
Brokastis un našķu iegādāšana ”Liepkalnu” ceptuvē
Ciemošanās Rēzeknes” Zeimuļī” pie mazpulku vadītājas Dzintras Gribustes
Ekskursija Latgales vēstniecībā GORS
Siera degustācija zemnieku saimniecībā
Ciemošanās pie dziedošās Igauņu ģimenes un šmakovkas muzeja iepazīšana
Veldzēšanās Purva takā
Alūksnes krāsaino strūklaku baudīšana
Naksnīgi sapņi uz Alūksnes muzikālā tilta
Nakšņošana 

2.diena:
Brokastu kafija.
Ciemošanās pie mazpulku  vadītājas Sandras Buliņas 
Pieredzes apgūšana Ziemeru mazpulkā pie Jāņa Bērtiņa
Glika bībeles muzejs un Ozoli
Romantikas meklēšana pie Alūksnes spīdošiem akmeņiem
Vizināšanās pa Alūksnes ezeru ar plostu “Kaija” un izzinošu ekskursiju
Latviskuma baudīšana Ates dzirnavās


Ja vēl būs spēka un gribēšana, tad paskatīsim vēl kaut ko mājupceļā. Plāns protams var nedaudz mainīties. Pieņemu Jūsu ieteikumus un labojumus.

Organizatori nodrošina ekskursijas transportu, lielu daļu ēdināšanas izdevumu un 
Dalības maksa ap 20 – 25 EUR, kas tiks precizēta pēc dalībnieku pieteikšanās (ieejas biļetes, nakšņošana, degustācijas, biļete uz plostu “Kaija”).

Pieteikties līdz 14. jūnijam - https://goo.gl/forms/EZw9WTskIZzzDeBE3


Pieredzes brauciena iedvesmotāja Kurzemes mazpulku koordinatore Indra Zvirbule, tālr. 28662565, indrakrote@inbox.lv
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.