Atskats uz semināru ''Kartupeļi - otrā maize''


Piektdien, 2018. gada 13. jūlijā, Priekuļu Agroresursu un ekonomikas institūtā, norisinājās seminārs mazpulcēniem “Kartupeļi – otrā maize”. Seminārs tika ievadīts ar tehnikas un lauksaimniecībai nepieciešamā aprīkojuma apskati. Tas turpinājās ar Aigas Kraukles lekciju par kartupeļiem. Bērni uzzināja par kartupeļu vēsturi, par to ievešanu Latvijā, kā arī par to, kāpēc tieši Priekuļos notiek kartupeļu selekcionēšana. Lekcija piedāvāja jauniešiem daudz jaunu zināšanu, pieredzes stāstu, kā arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem šajā jomā.

Pēc tam dalībnieki guva iespēju piedalīties lauka izmēģinājumu apskatē. Tā ietvaros bija apskatāmi gan kartupeļu lauki, gan arī kartupeļiem nepieciešamā tehnika. Šīs apskates notika ekspertu pavadībā, to laikā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem jauniem projektiem šajā nozarē.

Protams, seminārs neizpalika arī bez atraktīvām aktivitātēm. Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš bija sagatavojuši spēles bērniem, kuru laikā varēja atpūsties no jauno zināšanu apguves.

Kopumā vērtējot, seminārs bija ļoti vērtīgs kā mazajiem, tā arī pieredzējušajiem dalībniekiem. Katrs mazpulcēns uzzināja ko jaunu un vērtīgu, lai veiksmīgi īstenotu šī gada kartupeļu projektus. Šo projektu ietvaros tiks audzētas un salīdzinātas četras dažādas kartupeļu šķirnes. Tagad atliek vien gaidīt rezultātus!Seminārs īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Dokumentācija