Rudens forumi 2018

Sveiciens čaklajiem, rudenī!

Nosūtam "Pieteikumus forumam un 2018. gada mazpulcēnu projektu sertifikātu saņemšanai".

Mazpulks var izvēlēties sev tuvāko vai laika ziņā piemērotāko foruma norises vietu. Pieteikties forumiem lūdzam vismaz 10 dienas pirms foruma norises, kā norādīts zemāk esošajā tabulā. Sava foruma programmu saņemsiet pēc pieteikšanās forumam.

Foruma norises vieta, norises laiks, pēdējais pieteikšanās laiks*:

Aizupes pamatskola, 29.septembris, 19.septembris;
Smiltenes tehnikums, 13.oktobris, 3.oktobris;
Nautrēnu vidusskola, 20.oktobris, 10.oktobris;
Ventspils Jaunrades nams, 26.oktobris, 16.oktobris;
* iesūtīta sertifikātu - forumu pieteikuma veidlapa!

Mazpulks var izvēlēties sev tuvāko vai laika ziņā piemērotāko foruma norises vietu. Pieteikties forumiem lūdzam vismaz 10 dienas pirms foruma norises, kā norādīts augstāk esošajā tabulā. 

Aicinām pieteikt savas vietējās ražas skates datumu un prognozi par dalību reģionālajā projektu forumā, atbildot uz anketas jautājumiem internetā līdz 21.septembrim Jelgavas foruma dalībniekiem, līdz 28.septembrim – pārējo foruma dalībniekiem:https://ej.uz/forumi2018 

Projekta “Karavīrs laikmeta griežos” dalībnieki iesūta projekta materiālus uz mazpulki@inbox.lv saskaņā ar nolikumu līdz 21.septembrim un sagatavo projekta prezentāciju novada forumam.

Pārdomājiet piedalīšanos mazpulcēnu tirdziņā, gan piedāvāto sortimentu, gan mazpulka preču noformējumu, izmantojot mazpulku piedāvāto cenu zīmes.

Dalības maksa: 3,00 EUR katram foruma dalībniekiem (dalības maksa nav jāmaksā mazpulka uzaicinātajam ģimenes pārstāvim un mazpulka vadītājam). Ēdināšanas pakalpojumu maksa šoferiem un mazpulku palīgiem ir 6,00 EUR.

Pielikumā:
 Nolikums Latvijas Mazpulku rudens forumiem;
 Mazpulka pieteikuma tabula (excel tabula);
  Preču uzlīmes word formātā (nepiecišamības gadījumā variet mainīt izmērus);
 Preču uzlīmes nepārveidojama pdf formātā (atvieglo printēšanu, nemainās uzlīmju izmēri).

Uz tikšanos forumos!