Aicinām uz konferenci "Uzdrīksties iesaistīties!"

Vēl pirms ziemīgās nakts debesis izgaismos jauns pilnmēness, tiksimies Mazpulku konferencē! Tāpēc šeit pievienojam svarīgu informāciju tās sakarā!

Pirmkārt, par būtiskāko: konference "Uzdrīksties iesaistīties!" notiek 16.februārī plkst.11:00 (ierašanās no plkst.10:00) BA "Turība" Graudu ielā 68, Rīgā! Uz konferenci gaidām visus mazpulku vadītājus un no katra mazpulka vienu mazpulcēnu, kurš ir vecāks par 13 gadiem. Ja mazpulkā darbojas vairāk par 22 bērniem, tad aicinām 2 mazpulcēnus vecumā no 13 gadiem!

Pieteikšanās konferencei līdz 12.februāra plkst.12:00 šeit: https://goo.gl/forms/l6z6wBAZKccgYhnL2 
NB! Šī anketa jāaizpilda arī tiem mazpulku vadītājiem, kuri kādu iemeslu dēļ konferencē piedalīties nevarēs.

Otra būtiskā lieta: aicinām pieteikties jaunās Mazpulku padomes kandidātus! 
Divi gadi atkal paskrējuši nemanot, un konferencē laiks vēlēt jaunu Mazpulku padomi. Tāpēc aicinām apdomāties līdz konferencei un par šo aprunāties ar mazpulcēniem.
Bez tam lūdzam visus reģionus (Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme) izvirzīt savus kandidātus reģionu mazpulku koordinatoriem! Protams, droši uzrunājiet pieteikties ikvienu kandidātu, kurš Jums liekas vajadzīgs, lai Mazpulki Latvijā attīstītos! Kopā mums sanāks ievēlēt veiksmīgu un entuziasma pilnu jaunās padomes sastāvu!
Pielikumā padomes locekļa kandidāta pieteikums, kuru lūgums iesūtīt līdz 6.februārim!

Pielikumā konferences programma, padomes locekļa kandidāta pieteikuma anketa, stāvvietas atļauja un biedru naudas veidlapa!