Mazpulcēnu prioritārie projekti 2019

Vai jūti, kā smaržo gaiss? Gaisā jūtamas pavasara dvesmas. Daba mostas un laiks domāt par mazpulcēnu projektu tēmām. 
Šeit piedāvājam jums vairākas prioritārās tēmas biznesam, pētniecībai un valstiskās piederības stiprināšanai un jaunu paradumu ieviešanai mazpulkā.

Veidot projektu kādā no piedāvātajām tēmām būs īpaši interesanti, jo to īstenošanai un kvalitātes uzlabošanai tiks veidoti īpaši izglītojoši semināri.

Protams, mazpulcēni drīkst arī brīvi izvēlēties citas sev saistošas tēmas projekta izstrādei. Prioritārie projekti nav obligāts uzstādījums.  

Projektu nolikumi atrodas sadaļā "Dokumentācija".

Katrā gadījumā, lai piedalītos konkursos un projektos, atzīmējiet to pavasara pieteikumu apkopojuma anketas norādītajās ailītēs. Ja mazpulcēns veic divus projektus, tad pretī viņa vārdam rakstiet divus projektus vienu zem otra. 

Aicinām iepazīties ar piedāvātajām projektu tēmām un izvērtēt, kuri projekti interesē mazpulcēnus. Reģistrācija projektiem par soju un krāsainajiem burkāniem  ir jāveic līdz 20. martam saitē :
http://ejuz.lv/sojaburkani2019
 
 
 
Pētījuma projektam ”Iepazīsim soju” ir izveidota speciāla darba burtnīca atbilstoši divām vecuma grupām – Asniņa un I pakāpe; II- IV pakāpe.

 II-IV pakāpes mazpulcēni aizpilda  arī „Mazpulcēna dienasgrāmatu” pavasara pieteikuma daļu līdz pielikumam un pēc tam pilda atbilstošo darba burtnīcu. 
 
Biznesa projektu “Krāsainie burkāni” sēklas sēj un audzē, kā tradicionālos burkānus. Pārējā informācija par  glabāšanu,  fasēšanu un pārdošanas standartiem sekos. 

Aicinām mazpulcēnus izstrādāt radošas mārketinga idejas, kā reklamēt, iepakot izaudzēto produkciju.
 
 
Kā arī lūdzam līdz 10. maijam iesūtīt pavasara projektu pieteikumu apkopojumu mazpulki@inbox.lv (veidlapa sadaļā "Dokumentācija").


Ar krāsainiem sveicieniem,
Latvijas Mazpulku padome