XXIV SPORTA SPĒLES “ZAĻAIS STARTS” 2019

XXIV SPORTA SPĒLES “ZAĻAIS STARTS” 2019

Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte” un Latvijas Mazpulku Rīgas klubiņš aicina visus mazpulcēnus un mazpulku vadītājus, veselīgā dzīvesveida piekritējus sportiski uzsākt  pavasara cēlienu  Baltā galdauta svētku noskaņās.
Pasākuma mērķis: Popularizēt sportiska un videi draudzīga dzīvesveida tradīcijas, piedāvājot sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas un izzinošas sacensības.

Laiks, vieta: 2019. gada 3. maijs, Daugmales pamatskola, Ķekavas novads. 

Programma: 
9:00 – 10:00 Reģistrācija
10:00 – Vadītāju sanāksme, brokastis dalībniekiem
10:30 – Sporta spēļu atklāšana
11:00 – 16:00  Sporta spēles un aktivitātes (iekļaujot pusdienas)
16:00 – 17:00  Baltā galdauta svētki
17:00 – 18:00  Sporta spēļu noslēgums, apbalvošana

Sporta spēļu nolikumu skatīt sānu sadaļā “Dokumnetācija”.

Sporta spēļu dalībniekus drīkstēs pieteikt, ja būs parakstīta vecāku atļauja un  kārtības un drošības noteikumi (vēlams  noteikumus drukāt uz lapas abām pusēm) skat. sānu sadaļā “Dokumentācija”. Vecāku atļaujas pirmo lapas sadaļu aizpilda mazpulku vadītājs un iedod mazpulcēnam, otro lapas sadaļu aizpilda vecāks vai aizbildnis un nogādā mazpulka vadītājam. 
Kā arī sporta spēļu dalībniekiem Pavasara Pieteikumu apkopojums jāiesūta līdz 28. aprīlim, jo sporta spēlēm tiks akceptēti tikai tie mazpulki, kuri ir iesūtījuši biedru naudas sarakstu, veikuši iemaksu, kā arī ir iesūtījuši projektu pieteikumu (skat. mājas lapā tabulu  MAZPULCĒNU PROJEKTU PIETEIKUMI 2019) 

Pieteikšanās līdz 18.aprīlim! 
Saņemot parakstītas mazpulcēnu vecāku atļaujas un nokomplektējot komandas,  ir  jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa: http://ejuz.lv/mazpulkisporto2019

Jautājumos par dalībnieku pieteikšanu un samaksas kārtību sazināties ar projekta koordinatori Ilzi Jukņēviču, mazpulki@inbox.lv, tālr. 29418737, bet jautājumos par sporta spēļu norisi un programmu ar Daugmales mazpulka “Dzirkstelīte” vadītāju Zinaidu Matisoni, zmeldri@inbox.lv, tālr. 26592003