Rudens projektu forumi 2019

Labdien, rosīgie mazpulku vadītāji! 

Atkal pienācis rudens – ražas laiks,  atbildīgākais un skaistākais laiks Mazpulkos. Ceru, ka, neskatoties uz vētrām, sausumu un lietavām, Jūs esat sagaidījuši labu ražu un veiksmīgus projektu rezultātus!

Jau pavisam drīz sanāksim kopā un izvērtēsim padarīto, tāpēc šodien pie Jums nonāk rudens projektu forumu nolikums (pielikumā).
 
 
Foruma norises vieta, norises laiks, pēdējais pieteikšanās laiks*

- Limbažu sākumskola, 12.oktobris, 2.oktobris;
- Birži, Salas novads, 19.oktobris, 9.oktobris;
- Talsi un Valdemārpils vidusskola, 25.oktobris, 15.oktobris.

 
* iesūtīta sertifikātu - forumu pieteikuma veidlapa!

Mazpulks var izvēlēties sev tuvāko vai laika ziņā piemērotāko foruma norises vietu. Pieteikties forumiem lūdzam vismaz 10 dienas pirms foruma norises, kā norādīts augstāk esošajā tabulā.
Aicinām pieteikt savas vietējās ražas skates datumu un prognozi par dalību reģionālajā projektu forumā, atbildot uz anketas jautājumiem internetā līdz 27.septembrim Limbažu foruma dalībniekiem, līdz 4. oktobrim – Biržu un Talsu  forumu dalībniekiem: http://ejuz.lv/forumi2019

Šogad nolikums nāk ar pārmaiņām projektu vērtēšanā, par kurām jau diskutējām nometnē, ekskursijās un Mazpulku Padomē. Jaunos vērtēšanas kritērijus skatīt pielikumā!

Lai Jūs nebiedētu striktais nolikums, uzsveru, ka prasības nav paaugstinātas un Jūs droši varat gatavot mazpulcēnus uz forumu tāpat kā citus gadus!
Tomēr ir arī izmaiņas - vairs netiks piešķirta 1. - 3. vieta aizstāvēšanas grupā, jo tas ļāva uzslavēt tikai dažu atsevišķu mazpulcēnu veikumu, pat, ja grupā tika prezentēti vairāki ļoti labi un kvalitatīvi izstrādāti projekti.
Jaunās sistēmas ietvaros plānots, ka visi pabeigtie, labi aizstāvētie un kvalitatīvi izstrādātie projekti saņems 1. pakāpes sertifikātu. Varbūt kādā grupā tie būs visi mazpulcēni, bet kādā - puse no prezentētājiem. Es ceru, ka vismaz 2/3 no visiem mazpulcēniem, kas piedalās forumos, saņems 1. pakāpes sertifikātu.
2. pakāpes sertifikāts nozīmēs, ka kāda būtiska projekta aizstāvēšanas vai izstrādes daļa tomēr iztrūkst, piemēram, mazpulcēna dienasgrāmata ir aizmirsta mājās, taču mazpulcēns spēj skaidri un pārliecinoši aprakstīt projekta gaitu, vai arī kādā no vērtēšanas kritērijiem ir iegūts ļoti neliels punktu skaits.
Mēs ļoti ceram, ka 3. pakāpes sertifikāti forumos piešķirti netiks. Tie paredzēti mazpulcēniem, kas uz forumu nebrauc.
Ikviens kritērijs tiks vērtēts atbilstoši mazpulcēna vecumam. Piemēram, "atbilstoša stāja" nozīmē tikai to, ka mazpulcēns, prezentējot projektu, netur rokas kabatās, nekošļā košļājamo gumiju utml. Mēs neprasām, lai bērns stāvētu miera stājā vai izrādītu dotības aktiermākslā. "Piemērots apģērbs" var būt gan Mazpulku T-krekls, gan jebkurš samērā lietišķs apģērbs ar mazpulcēna nozīmīti. Nevajadzētu ļaut ierasties uz aizstāvēšanu drēbēs ar nepiemērotu apdruku (piemēram, galvaskausiem) vai tādās, kas nenosedz vēderu, kā arī prezentēt ar cepuri galvā, ja vien tam nav īpašas saistības ar izstrādātā projekta tēmu. Mums  jārada mazpulcēniem priekšstats par lietišķo etiķeti. Tātad - joprojām gaidām kvalitatīvus projektus, vērtējam atbilstoši izstrādātāja vecumam, pēc jau pazīstamajiem kritērijiem!

Šis mums visiem ir izaicinājumu gads. Es apsolu ar vērtētājiem no Rīgas klubiņa pirms forumiem rūpīgi pārrunāt jauno vērtēšanas sistēmu un kritēriju piemērošanu bērnu spējām un vecumam. Pirms katra foruma notiks vērtētāju sapulces, un foruma laikā mazpulku vadītājiem būs iespēja iejusties vērtētāja lomā, vērtējot prezentācijas grupās, kurās nav viņu mazpulka mazpulcēnu. Pēc forumiem kopā ar jums  organizēsim jaunās sistēmas izvērtējumu - gaidīsim ierosinājumus un uzlabojumus! 

Lūdzu, lasot par lielajām izmaiņām, nepalaidiet garām pārējos forumu nolikuma punktus!
Un, ja kaut kas paliek neskaidrs, droši zvaniet - nepagurstoši skaidrošu, runāsim un meklēsim risinājumus!

Pielikumā:
 Nolikums Latvijas Mazpulku  forumi 2019;
 Sertifikātu sistēmas pilotprojkets 2019;
 Vecuma grupu sistēma;
 Mazpulka pieteikuma tabula (excel tabula);
 Preču uzlīmes word formātā (nepieciešamības gadījumā variet mainīt izmērus);
 Preču uzlīmes nepārveidojama pdf formātā (atvieglo printēšanu, nemainās uzlīmju izmēri).

Lai brīnišķīgs, gan dabā, gan dzīvē krāsains rudens! 

Gundega Jēkabsone,
Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja