Mazpulku konference ''Mūsu pēdas šodien''

Biedrības “Latvijas Mazpulki” konference
 "Mūsu pēdas šodien!"
2020.gada 22.februārī, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, 
Torņakalnā, Jelgavas iela 1, Rīgā (ierašanās no plkst. 10:00, mājupceļš ap 17:00)

 
Esam aizvadījuši vēl vienu notikumiem bagātu Mazpulku gadu. Mēs to kopīgi iekrāsojām degsmes, prieka, pārmaiņu, satraukuma, darba un saliedētības krāsās. Tagad ir pienācis laiks atskatīties uz padarīto un ielūkoties tajā, ko mums nesīs šis gads.
 
 Konferences laikā:
- Izvērtēsim Mazpulku pagājušā gada notikumus;
- Ielūkosimies 2020.gada Mazpulku darba plānā;
- Diskutēsim par to, kādus pēdu nospiedumus mēs katrs atstājam uz Zemes un kā mēs varam dzīvot videi draudzīgāk un mazināt savu radīto ietekmi uz klimatu.
 
Konferencē aicināti piedalīties: 
Visi mazpulku vadītāji un no katra mazpulka viens mazpulcēns, kurš ir vecāks par 13 gadiem. Ja mazpulkā darbojas vairāk par 15 bērniem, tad aicinām 2 mazpulcēnus vecumā no 13 gadiem, ja mazpulkā darbojas vairāk par 25 bērniem, tad 3 mazpulcēnus vecumā no 13 gadiem. Konferencē dalība bez maksas. 

Ģērbšanās stils: Lietišķi svinīgs, nepieciešami maiņas apavi.

Pieteikšanās un biedru saraksts:
Lūgums ikvienam mazpulkam: līdz 12.februārim plkst.12:00 aizpildīt sekojošo anketu: 

Ar anketas palīdzību apkoposim datus par mūsu organizāciju un vienlaikus tas būs pieteikums dalībai konferencē (lūdzam aizpildīt arī mazpulkus, kuru pārstāvji konferencē nepiedalīsies). 

Lūgums ikvienam mazpulkam: līdz konferencei sagatavot biedru sarakstu un samaksāt biedru naudu par 2020.gadu! Maksājumu rekvizīti: Biedrība „Latvijas Mazpulki”, reģ. Nr. 40008002762, A/S SWEDBANK, konta Nr. LV49HABA000140J038228. Informējam, ka biedru nauda bez dalībnieku saraksta ir ziedojums organizācijai, tādēļ sagatavojiet biedru sarakstu un iesūtiet elektroniski mazpulki@inbox.lv vai iesniedziet to konferences dienā!

Maksājuma mērķī norādot -  “Biedru nauda,  Mazpulka nosaukums” vai “Biedru nauda, Mazpulka nosaukums, bērna vārds, uzvārds”, ja biedru naudu maksā vecāki par savu bērnu.  

Īpašs lūgums pārliecināties vai Jums ir Vecāku atļaujas par bērnu personas datiem, kuras jāaizpilda vienreiz, kad mazpulcēns sāk darboties mazpulkā. Anketu orģinālus jānodod Mazpulku birojam, anketas kopijas mazpulka vadītajam, lai zinātu, kuriem mazpulcēniem tās ir.

Biedru naudas veidlapa, vecāku anketa un jauna biedra iesnieguma veidlapa pielikumā. Jau esošie biedri pilda vecāku anketu, savukārt, jaunie biedri pilda jauna biedra iesnieguma veidlapu.

 Ailītē “Vecāku atļauja izmantot bērnu personas datus (datums)” - jāraksta Vecāku atļaujas parakstīšanas datums, bet ja atļauja jau glabājas Latvijas Mazpulku birojā, tad atļaujas nodošanas gads.

Konferences mājas darbs: Mazpulka pēdas. 
Uz A4 lapas uzzīmēt labās un kreisās pēdas nospiedumus, kurās attiecīgi:
- kreisās pēdas nospiedumā attēlo kādu paradumu, kas rada negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu;
- labās pēdas nospiedumā ieraksta kādu apņemšanos, paradumu, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz klimatu;
- Mazpulkā pārrunāt, kādi ir galvenie un biežākie nospiedumi, kurus rada mazpulcēni;
-  kādu jaunu apņemšanos varētu ieviest gada laikā, lai uzlabotu vidi savā apkārtnē. 
Mazpulka izveidotās pēdas jāņem līdzi uz konferenci, no tām izveidosim darbu izstādi. Noformējumā jābūt divām pēdām, kurās parādās kopējās mazpulka pēdas nospiedumi un klāt mazpulka nosaukums.

Transports un autostāvvieta: 
Arī šogad varēsim segt dalībnieku ceļa izdevumus uz konferenci, taču lūgums mazpulkus apvienoties kopīgos transportlīdzekļos un izvēlēties ekonomiskāko ceļošanas variantu! Informāciju par ceļa izdevumu atmaksu saņemsiet kopā ar apstiprinājumu konferencei! 

LU Dabas mājas auto stāvvietā būs iespēja bez maksas novietot vieglos auto un mazos autobusus. Lielie autobusi tur diemžēl nevar iegriezties, tāpēc tiem būs jābrauc meklēt citu stāvvietu netālu no konferences norises vietas. Izmantojot sabiedrisko transportu, no pilsētas centra iespējams aizbraukt ar 23. autobusu no pieturas „13.janvāra iela” līdz pieturai „LU Akadēmiskais centrs”. 
 
 UZ DRĪZU TIKŠANOS! 
Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes vārdā –
Gundega Jēkabsone

Projekts “Mūsu pēdas” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.