Mazpulki turpina izglītot jaunos vides līderus!

2017-09-27
Topošo vides līderu apmācības sākās ar Līderu praksi jūlijā. 30 jaunieši – topošie nākotnes viedokļu līderi apguva un papildināja savas zināšanas, iekšējos un ārējos resursus, lai varētu kļūt par veiksmīgiem līderiem nākotnes sabiedrībā. Nodarbībās jaunieši apguva efektīvas komunikācijas un labas sadarbības pamatprincipus, lai iegūtu zināšanas kā uzrunāt sabiedrību par projekta “60 elementi Tavā kabatā” prioritārajām tēmām – aprites ekonomika un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Turpinājumā 23.septembrī jaunie līderi tikās seminārā “60 elementi Tavā kabatā”, kas notika Biedrības ''Latvijas Mazpulki'' mītnē Saulesdārzā. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar brīvprātīgo darbu Mazpulkos, viņi apguva līderisma un komandas saliedēšanās prasmes, kā arī dalībnieki piedalījās izglītojošās nodarbībās - diskusijās par aprites ekonomiku un ilgstpējīgu attīstību – mācījās, kas tas ir un kā par to pastāstīt sabiedrībai? Jaunieši arī tika izglītoti par paaudžu konfliktiem un kā uzrunāt dažāda vecuma sabiedrības pārstāvjus.

Nodarbību laikā noskaidrojām, lielākajai daļai jauniešu mobilais telefons ir mazāk kā gadu vecs un 80% jauniešu savus vecos jeb nolietotos mobilos telefonus glabā plauktā tieši tāpat kā lielākā daļa sabiedrības. Reciklēti jeb nodoti pārstrādei tiek mazāk kā 10% mobilo telefonu, lai gan tehnoloģiski pārstrādāt var 98% telefona materiālu, ietaupot dabas resursus. Skaidrs ir viens – mums ir svarīgi izglītot šos jaunos vides līderus, lai viņi šīs zināšanas par nodotu tālāk savās skolās, universitātēs, darba vietās un ģimenēs, lai Latvijas nākotnes sabiedrība būtu ilgtspējīga un inovatīva sabiedrība.

Ir iespēja pievienoties un mācīties kopā ar mums! Atnāc 29. septembrī, piektdienā, uz semināru un noskaidro vairāk. Seminārā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docentes Kristīne Āboliņa un Gunta Kalvāne skaidros, kas ir aprites ekonomika, izmantojot mobilo telefonu kā piemēru un uzskates līdzekli. Tiks izpētīta 1/6 daļa no 60 elementiem, no kā veidots mūsu ikdienas saziņas līdzeklis, kā arī modelētas izglītojošās nodarbības. Iegūtās zināšanas uzreiz varēš pielietot praksē, vadot nodarbības Zinātnieku naktī.

Semināra sākums plkst. 14:00, 702. auditorijā, Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (DAC), Jelgavas ielā 1.

Ja vēlies uzzināt vairāk, raksti vai zvani:
Gunta Kalvāne, mob.t. 28665753 vai e-pastā: gunta.kalvane@lu.lv

Projekts “60 elementi Tavā kabatā” tiks realizēts līdz 2018.gada martam. Projekta mērķis attīstīt pozitīva līdera prasmes jauniešiem un izglītot viņus kā nākotnes viedokļu līderus par aprites ekonomikas būtību un tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā uzskatāmu un atpazīstamību modernās sabiedrības un tehnoloģiju arhetipu, un ar šo līderu starpniecību zināšanas izplatīt jauniešu mērķa auditorijām. Vienlaikus vairojot sabiedrības izpratni par modernajām tehnoloģijām.

Projektu finansē:

Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi