Konference ''Kas ir jauniešu vērtību formula?''

2017-12-18

Š.g. 8. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika skautu un gaidu un mazpulku organizāciju rīkotā konference “Kas ir jauniešu vērtību formula?”


Pasākuma mērķis bija veicināt sabiedrisko debati par jauniešu vērtībām un vidi, kurā tie aug, kā arī aktualizēt Latvijas konstitucionālās vērtības un stiprināt jaunatnes organizāciju lomu mūsdienu Latvijas sabiedrībā.


Organizatori vienkopus pulcināja jauniešus, kas jau darbojas kādā jaunatnes organizācijās vai tikai domā iesaistīties, jaunatnes darbiniekus (skautu un gaidu, mazpulku vadītājus, jaunatnes lietu speciālistus no pašvaldībām), pārstāvjus no citām nevalstiskajām organizācijām, institūcijām, pašvaldībām, kā arī politiķus, augstskolu pasniedzējus un bērnu vecākus.

Mazpulcēnus pārstāvēja Salienas mazpulks, Valdemārpils mazpulks, 104. Dagdas mazpulks, 252. Rugāju mazpulks, 470. Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulks, Grāveru mazpulks, Kandavas mazpulks, 279. Līvānu mazpulks, Mežvidu mazpulks ''Cielaviņa'', 307. Džūkstes mazpulks, Mežgaļu pamatskolas mazpulks, Nautrēnu mazpulks, Sējas mazpulks, kā arī Jaunpils - Viesatu mazpulks.


Konferences laikā dalībniekiem bija iespēja klausīties Valda Zatlera stāstījumu par cilvēkam nozīmīgākajām vērtībām, piemēram, par dzīvību, mīlestību un demokrātiju. Ar prezentāciju par informatīvo telpu, kurā dzīvojam, uzstājās Raimonds Graube, kurš akcentēja kritisko domāšanu, spēju izsvērt sev pieejamo informāciju un gribu cīnīties, iestājoties par labo. Pasaules Skautu organizācijas bijušais priekšsēdētājs Žoao Gonsalves uzsvēra jaunatnes organizāciju lomu aktīva pilsoņa veidošanā - ir lietas, ko nevar piedzīvot nevienā citā vidē kā tikai darbojoties jaunatnes organizācijās.

Visi dalībnieki atzina temata aktualitāti un to, ka vērtībām ir milzīga nozīme jauniešu personības veidošanās un attīstības procesā, un, ka tās palīdz labāk saprast sevi un pasauli sev apkārt. 


Galvenās atziņas no runātājiem:


• Bērnība un jaunība ir laiks, kad indivīds domā visvairāk, pielāgo un izveido savu vērtību sistēmu. Vēlāk to ir gūti mainīt, izaicināt, pamatot, kādēļ kaut kas būtu jāaizsargā (valsts, kopiena). (Ž.A.Gonsalves)

• Jārada vide, kur katram Latvijas jaunietim (arī Latvijas laukos) ir iespēja īstenot/realizēt sevi. (R.Ķeņģe)

• Kritiskā domāšana, analīze un informācijas pirmavota apzināšana ir būtiska digitālā laikmeta prasme, lai nedzīvotu "informatīvā miglā". (R.Graube)

• Jaunatnes NVO veido vispusīgi attīstītus jauniešus. (V.Zatlers)

• Stirpas NVO (lasīt – stipra pilsoniskā sabiedrība) veidosies tad, kad sabiedrība tam būs nobriedusi. Ir jāveicina šis briedums. (A.Jansone)


Kāda ir jauniešu vērtību formula?


Savās vērtību formulās grupas izpaudās ļoti radoši, spējot vērtības asociēt ar kādu priekšmetu, lai labāk tās raksturotu un attēlotu.


Daži piemēri:

• Sniega bumba, kas veļas lejup pa kalnu un, kuras ceļā ir dažādas pozitīvās vērtības, kuras var pieņemt sev klāt, tādējādi kļūstot par lielāku vērtību bumbu, lai varētu tikt cauri vienaldzības, bezdarbības un atkarību sienām, un virzīties tālāk uz priekšu ar lielāku jaudu;

• Spēle “Cirks”, kur tādas vērtības kā ģimene, godīgums, drošība un atbalsts virza cilvēku – jaunieti – uz priekšu un augšu, bet tādas īpašības kā vienaldzība “aizsūta” cilvēciņu atkal gandrīz sākuma izejā;

• Dimants, kuru ir svarīgi turēt atbalstošā un drošā vidē, un nepārtraukti ar to strādāt (pulēt), lai vērtības nostiprinātos un tiktu izprastas labāk un skaidrāk.


Konferenci organizēja biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un “Latvijas mazpulki”. Konference tapa ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta, Pasaules skautu kustības organizācijas (WOSM) līdzfinansējumu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Radio atbalstu, Skautu, gaidu un mazpulku brīvprātīgo darbu.


Foto no pasākuma: http://ej.uz/SK100_VertibuKonference


Rakstu tapis sadarbībā ar Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju. 


Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi