Konference "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā"

2018-03-29

Biedrība Bērnu Vides skola, SIA Prakse.lv un biedrība «Latvijas Mazpulki» aicina izglītotājus piedalīties vides izglītības konferencē «Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā», kas notiks 2018. gada 20. aprīlī Rīgā, kultūras pilī Ziemeļblāzma. Konferencē varēsiet iepazīties ar piemēriem aprites ekonomikas ideju iekļaušanai mācību un ārpusstundu darbā, dalīties pieredzē un uzklausīt praktiķu padomus, piedalīties dažādās darbnīcās un aplūkot skolēnu biznesa projektu piemērus.

Projekts "Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā"

Projekta mērķis ir iedvesmot skolēnus domāt kā videi draudzīgam uzņēmējam. Tā kā dabas resursu kļūst aizvien mazāk, jauniešiem nepieciešams attīstīt zaļās uzņēmējdarbības kompetences, lai radītu preces un pakalpojumus, kas saglabā dabisko vidi un pat atveseļo to.

Konferences dalībnieki: pedagogi, mazpulku vadītāji, pedagogu tālākizglītotāji, metodisko apvienību vadītāji.

Pieteikties elektroniski: ej.uz/ZalaUznemejdarbiba2018  līdz 10. aprīlim

Svarīgākās projekta idejas, ar kurām iepazīstināsim konferencē:

•Dabas vidi uzlabojoša uzņēmējdarbība.

•Pārveidojoša mācīšanās.

•Uz kompetenci un vērtībām balstīta mācīšanās.

•Jaunu iespēju saskatīšana zaļajai uzņēmējdarbībai.

•Lineārā pret aprites ekonomiku.

•Daba kā modelis uzņēmējdarbības modeļa pārveidei.

 

Biedrība ''Latvijas Mazpulki'' iepazīstinās ar mazpulcēna projektu metodi kā iespēju apgūt videi draudzīgu uzņēmējdarbību jau no mazotnes, un arī ar projektu ''60 elementi tavā kabatā''. Projekts ir veidots, lai izglītotu par aprites ekonomikas pamatprincipiem un tās vietu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā jauniešiem atpazīstamu, ikdienā izmantojamu piemēru.

Konferencē tiks izplatīti metodiskie materiāli, kuri ir izstrādāti, lai:

•neformālās izglītības ceļā apgūtu mobilo telefonu izcelsmi un sastāvu,

•izprastu nepieciešamību telefonus lietot saudzīgi,

•mudinātu nolietotās elektropreces nodot otrreizējai pārstrādei.

 

Konferences dalībnieki: pedagogi, mazpulku vadītāji, pedagogu tālākizglītotāji, metodisko apvienību vadītāji.

Pieteikties elektroniski: ej.uz/ZalaUznemejdarbiba2018 līdz 10. aprīlim

Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi