Rēzeknes novada “Jaunatnes gada balva 2018”

2019-02-26
Rēzeknes novada “Jaunatnes gada balva 2018”


Latvijas simtgades - 2018. gads 477. Nautrēnu mazpulkam bija bagāts ar dažādiem notikumiem. Esam paši raženi strādājuši- 9 individuālie projekti aizstāvēti novada skatē, viens grupas projekts, uzņēmuši pie sevis ciemos Latgales novada foruma dalībniekus, dedzinājuši ugunskurus akcijā “Izgaismo Latviju”. Piedalījāmies projektā “Mazpulku Valstiskās audzināšanas programma” ar saviem pasākumiem: “Mēs augam Jums līdzās” un “Apciemo Latgales uzņēmējus’’. Visu vasaru piedalījāmies LLKC rīkotajā konkursā “Šodien laukos’’, kur kopvērtējumā bijām starp labākajām 6 komandām visā Latvijā. Tie ir tikai lielākie pasākumi. Pateicoties veiksmīgai darbībai 477. Nautrēnu mazpulks tika nominēts Rēzeknes novada “Jaunatnes gada balvai’’ 2018. Šī gada 22. februārī Rēzeknes novada Bērzgales kultūras namā notika svinīga noslēguma ceremonija. 477. Nautrēnu mazpulks savā nominācijā saņēma galveno balvu. Ļoti liels prieks par Nautrēnu mazpulka priekšsēdētaju Viktoru Drozdovu , kurš tika nominēts kā gada brīvprātīgais un arī saņēma galveno balvu. Liels prieks par padarīto, un, galvenais, ka mūsu ieguldīto darbu novērtē!

Anita Šķestere
477. Nautrēnu mazpulka vadītāja

Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi