Uzdrīksties Iesaistīties Kuldīgā!

2019-05-14
Kuldīgas novada skolu jaunieši, lēmumu pieņēmēji, Mazpulku pārstāvji un brīvprātīgie tikās projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros!
 
Pirmdien, 13. maijā, Kuldīgā tikās Kuldīgas novada skolu jaunieši, domes pārstāvji, Mazpulku pārstāvji un brīvprātīgie projekta “Uzdrīksties iesaistīties!”  ietvaros. Ar šo projektu vēlējāmies vērst jauniešu uzmanību uz savām tiesībām kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts un sava novada iedzīvotājiem, pastāvēt par tām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņēmējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā, lai vide būtu jauniešiem draudzīgāka, saprotamāka un iesaistošāka. Kā arī šīs sarunas bija svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves. 
 
Pirmā dienas daļa tika aizvadīta Kuldīgas Jauniešu mājā kopā ar Āri Birzi, runājot par:
- jauniešu tiesībām novados un Latvijā: līdzdalību, brīvā laika pavadīšanu, dzīves kvalitāti   savā novadā uc.;
- par mērķiem un motivāciju; 
- par idejām, kuras realizēt kopā ar novada domi;
- kā arī par citām jauniešiem svarīgām tēmām.

Pēc sagatavošanās posma ar Āri Birzi jaunieši devās uz Kuldīgas novada domi, lai prezentētu savas idejas, kas radās rīta nodarbību laikā, kā arī diskutētu par jauniešu iespējām un tiesībām savā novadā. 
Diskusiju noslēgumā varēja secināt, ka novadā esošā komunikācija ar jauniešiem ir labā kvalitātē un bieža, tomēr ir jāturpina meklēt vēl efektīvāki rīki jauniešu informēšanai un sasniegšanai!

Viens no domes pārstāvjiem diskusiju noslēgumā raksta: ‘‘Es ticu, ka Kuldīgas jaunieši uzdrīkstēsies iesaistīties!’’.
Turpretim, jaunieši nonākuši pie sekojošajām atziņām:

- ‘‘Esmu ļoti pašmotivēta darboties. Ieguvu atbildes uz daudziem jautājumiem. Ļoti vērtīga iespēja piedalīties šajā pasākumā!’’;
- ‘‘Vairāk šādas dienas, lai viens otra idejas varētu apvienot un papildināt.’’
- ‘‘Iedvesmojoši. Tas palīdzēja neatkāpties no sava mērķa un idejas. Ieguvu ieteikumus, kā iet uz savu mērķi un pamazām to realizēt. Galvenais ir nesēdēt malā, ir jāiet un jādara!’’

 
Šī tikšanās bija tiešām nozīmīga abām pusēm, jo domes pārstāvji varēja jauniešus informēt par iespējām, kuras jaunieši nebija pamanījuši, turpretim, jaunieši varēja sniegt ieskatu, ko tad īsti mūsdienīgs jaunietis vēlētos redzēt savā novadā.

Diskusijas “Uzdrīksties iesaistīties!” notiks vēl 5 citos Latvijas novados.
 Lai top!
 

Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi