Kontakti

Adrese:
Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Ezermalas iela 28-2
Rīga, LV - 1014
Latvija
 
Tālrunis: 67557998
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Mazpulku padomes priekšsēdētāja
Randa Ķeņģe
mob. 29617871
e-pasts: randa.kenge@gmail.com

Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece
Ilze Kļava
mob. 29115267
e-pasts: ilze@druva.lv

Mazpulku atbildīgā sekretāre
Ilze Jukņēviča
mob. 29418737
e-pasts: mazpulki@inbox.lv

Mazpulku starptautisko projektu koordinatore
Linda Medne
mob. 25971087
e-pasts: linda.mazpulki@gmail.com

Mazpulku mediju un brīvprātīgā darba koordinatore
Elīna Jogure
mob. 27279339
e-pasts: elinajogure@gmail.com

Projektu koordinatore
Austra Pavāre
mob. 27535526
e-pasts: austrapavare@gmail.com

Brīvprātīgo koordinatore
Lauma Apine
mob. 20026868
e-pasts: lauma.apine@inbox.lv

Vidzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Baiba Mantiņa
mob. 26526541
e-psts: mantinabaiba@inbox.lv

Latgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Linda Pastare
mob. 28310996
e-pasts: lulinda100@inbox.lv

Zemgales plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Gundega Jēkabsone
mob. 26529657
e-pasts: zsgeidas@gmail.com

Kurzemes plānošanas reģiona mazpulku koordinatore
Indra Zvirbule
mob. 28662565
e-pasts:
indrakrote@inbox.lv


Norēķinu rekvizīti:
Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Reģistrācijas Nr. 40008002762
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr. LV49HABA000140J038228

Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi