„Augsim Latvijai!”

Projekta numurs: 06.2-08/11/16.11.2012
Projekta kopējais finansējums:
7875,00 LVL
Projekta IZM finansējuma apjoms:
7500,00 LVL
Projekta līdzfinansējums:
375,00 LVL

Uzsākšanas datums: 15.11.2012
Pabeigšanas datums: 28.02.2013

Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas Mazpulku ilgtspējīgu attīstību, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sadarbību ar citām jaunatnes organizācijām Latvijā un Eiropā. Projekta mērķauditorija ir 118 mazpulki, kuros šobrīd darbojas 1504 dalībnieki. Projekta galvenie pasākumi – jauniešu apmācību seminārs „Izaudzis Latvijai!” , Latvijas Mazpulku jauniešu vizīte pie Igaunijas 4H klubiem, Latvijas Mazpulku padomes 3 dienu seminārs un Latvijas Mazpulku ikgadējā konference „Augsim Latvijai!” Projekta laikā tika īstenota sabiedrisko attiecību programma, lai demonstrētu mazpulku ieguldījumu jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Projekta rezultātā tika izvērtēti Latvijas Mazpulku 2012.gada darbības rezultāti un sagatavota darbības programma 2013.gadam, kas apliecina organizācijas ieguldījumu jaunatnes politikas prioritāšu īstenošanā mūsu valstī.