''Mazpulku līderu vasaras skola''

Projekta numurs: 06.2-07/28/01.07.2013.
Projekta kopējais finansējums: 4500,00 LVL
Projekta IZM finansējuma apjoms: 4500,00 LVL 

Uzsākšanas datums: 1.07.2013
Pabeigšanas datums: 31.08.2013.

Projekta mērķis ir noorganizēt radošu, izglītojošu nometni 80 mazpulku aktīviem jauniešiem vecumā no 10 līdz 14 gadiem sadarbībā ar Sikšņu pamatskolu veselīgā un videi draudzīgā vidē. Nometnē veicinot dalībnieku sociālo prasmju, līderprasmju, radošas pieejas un mērķtiecības izaugsmi, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu sekmēsim organizācijas jauno līderu, mazpulku palīgu un organizācijas nākošo vadītāju motivēšanu izaugsmei.
Nometnes plānošanā un vadīšanā piedalīsies 16 brīvprātīgie jaunieši, kuri līderprasmes apguvuši darbojoties biedrībā un ir paraugs citiem.
Veicinot pasākuma publicitāti, popularizēsim sabiedrībā mazpulku labo darbu rezultātus, jauniešu izaugsmes iespējas mazpulkos un brīvprātīgā darba nozīmīgumu.

Nometnes norisi atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Projekta atbalstītāji

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Dokumentācija