''Mazpulki ceļā uz sasniegumiem''

Projekta numurs: 06.2-07/2/07.05.2013.
Projekta kopējais finansējums: 10 000,00 LVL
Projekta IZM finansējuma apjoms: 10 000,00 LVL

Uzsākšanas datums: 7.05.2013.
Pabeigšanas datums: 25.11.2013.


Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Latvijas Mazpulku ilgtspējīgu attīstību un nozīmi bērnu un jauniešu attīstībā un interešu aizstāvībā:

    • nodrošinot stratēģisku un kvalitatīvu biedrības darbu un tās atpazīstamību;
    • Veicinot bērnu un jauniešu sadarbību un izglītības iespējas starptautiskā līmenī;
    • Veicinot lauku jauniešu iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātes un brīvprātīgajā darbā.

Projekta laikā katru mēnesi tika rīkotas brīvprātīgo tikšanās (kopā 7 tikšanās) brīvprātīgo motivēšanai, apmācībai, pasākumu plānošanai un analīzei, lai varētu nodrošināt dažādus mazpulku pasākumus. Turklāt viena tikšanās notika trīs dienu garumā, veicinot brīvprātīgo saliedētību un sniegtu viņiem padziļinātu izpratni par darbu ar bērniem un jauniešiem.

Projekta ietvaros notika trīs mazpulku vadītāju apmācību semināri, katrā seminārā piedaloties 25 dalībniekiem, sniedzot prasmes un zināšanas mazpulku vadīšanā, motivēšanā, jauniešu psiholoģijā un sadarbības nodrošināšanā ar pašvaldību.

Tāpat arī notika 3 paplašinātās padomes sēdes, kurās tikās padomes locekļi ar projektu koordinatoriem. Padomes sēžu laikā tika plānoti un izvērtēti pasākumi un resursi, nodrošināta saskaņa ar mazpulku kopējiem mērķiem un uzdevumiem, tika veiks projektu progresa pārskats un stratēģiska organizācijas virzība, izskatītas sadarbības iespējas.


Projekts „Mazpulki ceļā uz sasniegumiem” īstenots no Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 2.1.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības veicināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros piešķirtā finansējuma.

 

 

Projekta atbalstītāji

LR Izglītības un zinātnes ministrija

Dokumentācija