60 elementi Tavā kabatā

Projekts īstenots  Latvijas Vides aizsardzības fonda aktivitātes „Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem” ietvaros.

Uzsākšanas datums:10.04.2017.
Pabeigšanas datums:31.03.2018.

Projekta " 60 elementi Tavā kabatā " ietvaros nākotnes viedokļu līderi tiks izglītoti par aprites ekonomikas pamatprincipiem un tās vietu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā atpazīstamu, ikdienā izmantojamu piemēru un modernu elektronisko ierīču arhetipu.

Projekta partneris ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LU ĢZZF), kas ir vadošā augstskola Latvijā projekta prioritārajās tēmās. LU ĢZZF zinātniskais personāls izstrādās metodiskos materiālus interaktīvajām nodarbībām par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un aprites ekonomiku, modelējot nodarbību uz mobilā telefona kā ikdienas resursa bāzes piemēra, kā arī vadīs praktiskas (hands on) nodarbības 60 jauniešiem - nākotnes viedokļu līderiem.

Projekta īstermiņa mērķis ir attīstīt pozitīva līdera prasmes vismaz 60 jauniešiem un izglītot viņus kā  nākotnes viedokļu līderus par aprites ekonomikas būtību un tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā uzskatāmu un atpazīstamību modernās sabiedrības un tehnoloģiju arhetipu, un ar šo līderu starpniecību zināšanas izplatīt jauniešu mērķa auditorijām. Vienlaikus vairojot sabiedrības izpratni par modernajām tehnoloģijām.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt aprites ekonomikas veidošanos Latvijā un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, īpaši samazinot atkritumu apjomu un veicinot ekonomiskās attīstības atsaistīšanos no dabiskās vides degradācijas.


PROJEKTU FINANSĒ

Projekta atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds