Mežaparka ekonometne

Projekta nosaukums: Mežaparka ekonometne, līguma nr. DIKS - 17- 1458 - lī
Projekts īstenots  Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Uzsākšanas datums: 5.06.2017.
Pabeigšanas datums: 15.06.2017.

Nometnes programma tika īstenota pēc neformālās izglītības modeļa, ļaujoties piedzīvojumam un aktīvai dalībai, iegūstot jaunu pieredzi un izjūtas, mācoties darboties komandā un individuāli. Mazpulki, organizējot vasaras nometni sadarbībā ar Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogiem, deva iespēju nometnes dalībniekiem realizēt savas radošās idejas, rosināja lietderīgi izmantot laiku, izceļot mazpulku pamatvērtības – asu prātu, stipru veselību, čaklas rokas un labu sirdi.

Nometnes laikā izzinājām jūru, kuģis, jūrnieku darbu. Nometnes aktivitātes:
- ekspedīcija jūra, pārgājiens gar jūru;
- dalība “Latvijas Mazpulki” salidojumā Saulesdārzā “60 elementi tavā kabatā”;
- Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apmeklējums;
- kuģu modeļu būve;
- mūzikas un ritma nodarbības;
- piedzīvojumu parka “Meža kaķis” apmeklējums;
- sporta nodarbības, komandu saliedēšanas aktivitātes;
- radošās darbnīcas;
- fotoorientēšanās Saulesdārzā;
- mandalas Ķīšezera krastā;
- nometnes noslēgumā “Pirātu ballīte”

Nometnes programma tika veiksmīgi realizēta. Projekta dalībnieki, nometnes pedagogi, vecāki guva jaunu pieredzi un zināšanas par jūru, tās iemītniekiem,  Nometnes dalībnieki vasaras brīvdienās dodas iedvesmoti, jo piedalījušies aizrautīgos piedzīvojumos, spējuši radoši izpausties, pilnveidojuši sadarbības prasmes un ieguvuši jaunus draugus. Nākamie pirmklasnieki ir iepazinuši skolu un skolotājus.

Dalība nometnē sniegusi dalībniekiem izpratni par saturīgām brīvā laika dažādošanas iespējām, iesaistoties nevalstisko organizāciju aktivitātēs. Popularizētas Mazpulku un citu jaunatnes nevalstisko organizāciju pamatvērtības Rīgas jauniešu un viņu draugu un vecāku vidū.

Par nometnes aktivitātēm visas nometnes gaitā sociālajos tīklos:  Facebook un Twitter nometnes vadītāja Egita Ķirsone atraktīvās fotogrāfijās atspoguļoja notiekošo nometnē:

Nometni rīkoja biedrība ''Latvijas Mazpulki'' sadarbībā ar Mežaparka skolas atbalsta biedrību.

Nometni finansiāli atbalstīja:Dokumentācija