Līderu prakse “Visu daru es ar prieku!”

No 17. – 21.jūlijam Jaunpilī uz Līderu praksi “Visu daru es ar prieku” pulcējās 30 jaunieši – topošie nākotnes viedokļu līderi , lai apgūtu un papildinātu savas zināšanas grupu vadīšanā, komunikācijā, līderismā, brīvprātīgā darba izpratnes veidošanā un popularizēšanā, atbildīgas attieksmes un motivācijas attīstīšanā, pamatotu lēmumu pieņemšanā, kā arī aprites ekonomikas pamatprincipus.

Prakses laikā jaunieši izstrādāja un ieviesa “Videi draudzīgā  nometne” pamatprincipus. Vides un ilgtspējīgas attīstības apziņas veidošanai īpaša uzmanība tika vērsta uz jauniešu līderu prasmju attīstīšanu - caur neformālās izglītības metodēm jauniešiem bija iespēja apzināties savus iekšējos un ārējos resursus, lai viņi varētu kļūt par veiksmīgiem līderiem nākotnes sabiedrībā. Nodarbībās jaunieši apguva efektīvas komunikācijas un labas sadarbības pamatprincipus, lai iegūtu zināšanas kā uzrunāt sabiedrību par projekta “60 elementi Tavā kabatā” prioritārajām tēmām – aprites ekonomika un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Prakses ietvaros jaunieši, uzņemoties atbildību par nometnes “Visu daru es ar prieku” dalībniekiem, apmeklēja vietējos uzņēmējus z/s ''Joži'', SIA ''Līvas grupa'', A/S "Kurzemes ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija", Jaunmoku pils, izvērtējot uzņēmēju darbības principus aprites ekonomikas kontekstā  un diskutējot par iespējamajiem risinājumiem un idejām nākotnē. 

Prakses laikā turpinājās iesāktā nolietoto  mobilo telefonu un to lādētāju savākšanas akcija “Atdot veco!”.

Projekts “60 elementi Tavā kabatā” tiks realizēts līdz 2018.gada martam. Projekta mērķis attīstīt pozitīva līdera prasmes jauniešiem un izglītot viņus kā nākotnes viedokļu līderus par aprites ekonomikas būtību un tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā uzskatāmu un atpazīstamību modernās sabiedrības un tehnoloģiju arhetipu, un ar šo līderu starpniecību zināšanas izplatīt jauniešu mērķa auditorijām. Vienlaikus vairojot sabiedrības izpratni par modernajām tehnoloģijām.

Projekta atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds

Dokumentācija