Latvijā atgriežas Eiropas lauku jauniešu salidojums jeb European Rally!

Pēc 11 gadu pārtraukuma Latvijā atgriežas Eiropas lauku jauniešu salidojums jeb European Rally! Līgatnes novada Ratniekos,  biedrība “Latvijas Mazpulki” šogad rīko pasākumu – Eiropas lauku jauniešu salidojumu jeb Ralliju* .


No 6. līdz 13. augustam aptuveni 100 jaunieši no visas Eiropas ieradušies Latvijā, lai piedalītos nedēļu garā projektā “Active.Inspired.Rural”. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par klimata izmaiņām, savas rīcības sekām, kopīgu lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu, kā arī veicināt sadarbību starp dažādu valstu jauniešiem. Ralliju organizē biedrība “Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Latvijas Jauno zemnieku klubu, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru un Latvijas Lauku Forumu.

Nedēļas garumā jaunieši no 15 eiropas valstīm:
- analizēs savas dzīves paradumus un apzināties, kā katra personiskā rīcība ietekmē apkārtējo vidi un cik liela ir rīcības ietekme;
- gan individuāli, gan grupā mācīsies pieņemt lēmums, kas pozitīvi ietekmē savu un citu līdzcilvēku dzīves;
- apzināsies atšķirīgos un kopīgos elementus Eiropas iedzīvotājiem;
-mācīsies pieņemt cilvēku dažādību vienotā Eiropā;
- Iepazīs Latviju un tās dabu, kultūru un cilvēkus
- Iegūs lielāku izpratni par pārmaiņām Eiropā
-Apmainīsies ar idejām par to, kā stiprināt Eiropas sabiedrību
- Veidos pamatus turpmākai Eiropas lauku jauniešu sadarbībai un vienotai lauku reģionu rīcībai.

Pasākuma laikā lauku jauniešu organizācija Rural Youth Europe svinēs savu 60. gadadienu !

* No angļu valodas rally – salidojums

Fotogrāfes: Anda Jēkabsone un Žanete Spale

Projekta ''Active.Inspired.Rural.'' dalībnieki "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īsteno jauniešu apmaiņas projektu Ratniekos.

Projekta atbalstītāji

European Union

Dokumentācija