Projekts "Latvijas Mazpulku attīstības gads" ir noslēdzies!


Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/100/51
Projekta kopējais finansējums: 24998.53
LVL Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 23016.15
LVL Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1982.38 LVL

Projekta mērķis: stiprināt biedrības "Latvijas Mazpulki" līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un darbā ar jaunatni īstenošanā valstī un novadu pašvaldībās, kā arī aktivizēt organizācijas dalību Eiropas Lauku jaunatnes organizāciju sadarbības tīklā.

Projekts stiprina Latvijas Mazpulku kā nacionāla mēroga organizācijas dzīvotspēju un veicina bērnu un jauniešu iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā.


Dažādās Latvijas vietās projekta ietvaros notika 6 izglītojoši semināri, kuros piedalījās 90 mazpulku vadītāji un 90 mazpulku dalībnieki- mazpulka priekšnieki (30 dalībnieki katrā seminārā):

  1. 15. februārī Tumes vidusskolā, (bildes: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/44);
  2. 24. februārī Smiltenes Valsts tehnikumā, (bildes: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/46);
  3. 14. martā Rēzeknes pilsētas skolēnu interešu centrā, (bildes: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/49);
  4. 21. martā Krustpils pamatskolā, (bildes: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/47);
  5. 11. aprīlī Rīgā, (bildes: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/50);
  6. 25. aprīlī Druvas vidusskolā, (bildes: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/56).


     
        

      Seminārs Druvā

Semināru galvenie uzdevumi bija veicināt izpratni par mazpulku kustības vērtību un nozīmi pagastā un pilsētā. Aktualizēt mazpulka valdes nozīmi organizācijas darbu plānošanā un īstenošanā. Mazpulcēniem tika mācīti jeb atkārtoti projekta izstrādes soļi un gaita, gan vadītāji, gan mazpulku dalībnieki apguva interneta lietošanu publicitātes veicināšanai. Tika uzsvērts regulāras komunikācijas nozīmīgums organizācijas ilgtspējas nodrošināšanai. 


Sešu mēnešu laikā, apkopojot labās prakses piemērus mazpulku darbībā, tika sagatavota un izdota 200 eks. (arī CD versijā).  Rokasgrāmatu izstrādāja: Gundega Jēkabsone, Jānis Bērtiņš, Inta Svaža, Lidija Ozoliņa, Dzintra Gribuste un Linda Strazdiņa. Grāmatas redaktore: Silvija Dorša.


Rokasgrāmatu var lejupielādēt šeit: Mazpulku vadītāja rokasgrāmata.


Šī gada laikā tika pilnībā atjaunota Mazpulku mājas lapa un izveidota organizācijas datu bāze. Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Bernāne gada laikā ir izstrādājusi Latvijas Mazpulku sabiedrisko attiecību programmu, kas ietver regulāru sabiedrības informēšanu par organizācijas darbību un sasniegumiem. Tika izveidoti divi informatīvi bukleti pieaugušajiem un bērniem. 


                                      Bērnu buklets                                         Pieaugušo buklets

Latvijas Mazpulku priekšsēdētāja Ilze Kļava izstrādāja Latvijas Mazpulku sadarbības programmu ar valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas īstenošanā, kura ietver koncepciju Latvijas jaunatnes organizāciju centra izveidei Saulesdārzā. Sadarbības programmu var apskatīt un lejupielādēt šeit.

Mazpulku padomes aktīviste Randa Medne gada laikā ir izstrādājusi un īstenojusi organizācijas starptautiskās sadarbības programmu (to var apskatīt un lejupielādēt labajā malā esošajā dokumentu sadaļā), iekļaujot tajā IFYE (International 4H Youth Exchange) apmaiņas programmas ar citu valstu 4H klubiem un projektu izstrādi ES programmā "Jaunatne darbībā", nodrošinot mazpulcēniem dažādas iespējas iepazīt citu Eiropas lauku jaunatnes organizāciju darbību. Randa koordinēja un koordinē Latvijas Mazpulku līdzdalību Rural Youth Europe (RYE) aktivitātēs. 2012.gada vasarā pieci mazpulku brīvprātīgie piedalījās Eiropas lauku jaunatnes organizāciju salidojumā Polijā (bildes no pasākuma: http://www.mazpulki.lv/lv/gallery/69).2012.gada 7.decembrī noslēdzot projekta aktivitāšu ciklu, Mazpulki rīkoja konferenci "Jaunieši- Latvijas vērtība!?". Aicināti piedalīties bija visu mazpulku un citu jaunatnes organizāciju pārstāvji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, mediju pārstāvji. Konferencē tika izrādīti projekta rezultāti, tos var apskatīt un lejupielādēt: http://www.failiem.lv/u/drgevrb. Vadītāji saņēma jaunās, skaistās rokasgrāmatas un bukletus, tie lieti noderēja kā informatīvs materiāls pasākuma viesiem. Vairāk par pasākumu: http://www.mazpulki.lv/lv/page/jaunumi?read=63.Projekta atbalstītāji

Eirops sociālais fondsSabiedrības Integrācijas fonds