Aicinām iesaistīties projektā “Jaunie novada saimnieki”

Aicinām pieteikties mazpulkus, kuri vēlas iesaistīties 

projektā “Jaunie novada saimnieki”! 

Biedrība “Latvijas Mazpulki” īsteno Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu “Jaunie novada saimnieki” laikā no 2017.gada 28.augusta līdz 2018.gada 27.martam. Projektā iesaistīsim jauniešus vecumā no 13 gadiem, lēmumu pieņēmējus, jaunatnes jomas ekspertus un uzņēmējus. 

Projekts tiek rīkots ar mērķi veicināt strukturētu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī uzņēmējiem un atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši labāk izprastu uzņēmējdarbības nozīmi novadu izaugsmē, kopīgās diskusijās domātu, kā mērķtiecīgi audzināt jaunos uzņēmējus savā novadā, iedvesmotu jauniešus dzīvot savā novadā un pievērsties uzņēmējdarbībai. Kā arī šīs sarunas ir svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves.

Projekta ietvaros plānota sagatavošanas aktivitāte,  8 diskusijas novadu domēs (2 Latgalē, 2 Vidzemē, 2 Kurzemē un 2 Zemgalē) un noslēguma konference Rīgā. Visi jaunieši, kuri piedalīsies projektā, arī tiks mudināti apciemot vietējos uzņēmējus un izzināt, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju un kāpēc svarīgi veidot uzņēmumus un saimniecības tieši lauku reģionos. Tas būs pamats tālākām diskusijām ar lēmumu pieņēmējiem par to, kas jauniešiem būtu nepieciešams, lai viņi nākotnē kļūtu par veiksmīgiem uzņēmējiem. 

Tuvākās diskusijas novadu domēs plānotas:
24.oktobrī Madonā
25.oktobrī Kārsavā
31.oktobrī Kandavā

Diskusiju rezultātā tiek sagaidītas atziņas un ierosinājumi, kuri noderēs turpmākai mazpulku, vietējo uzņēmēju un novada pārvaldes sadarbībai gan vietējā līmenī, gan citos Latvijas novados. Diskusiju cikls “Sava novada saimnieki” notiks 8 Latvijas novados, un visi diskusiju dalībnieki tiks aicināti uz projekta noslēguma konferenci Rīgā 2018.gada februārī. 

Piesaki savu novadu šim projektam! Tas būs ieguvums gan jauniešiem, gan novadu domei, gan mazpulku un citu nevalstisku jauniešu organizāciju attīstībai Latvijā. 

Projekta vadītāja Randa Ķeņģe, 29617871

Projekta atbalstītāji

European Union

Dokumentācija