Mazpulcēni - Madonas novada saimnieki

Mazpulcēni - Madonas novada saimnieki

24.oktobrī Madonas novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un uzņēmēji, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Madonas novadā projektā “Sava novada saimnieki”.  Uz sarunu ar Madonas novada mazpulcēniem bija ieradies novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītājs Romāns Hačatrjans, Madonas novada pašvaldības  Izglītības nodaļas vadītājas vietniece  Sarmīte Jansone, Madonas bērnu un jauniešu centra direktore Gunita Kļaviņa, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane, uzņēmēji, kā arī Madonas novada mazpulku vadītāji. 

Mazpulcēni arī stāstīja, kādus labus darbus novada labā viņi jau līdz šim paveikuši un ko vēl varētu izdarīt, lai uzlabotu savu un līdzcilvēku dzīvi. Savukārt domes priekšsēdētājs stāstīja par lēmumu pieņemšanas procesu novada domē un R.Hačatrjans iepazīstināja ar uzņēmējdarbības vidi Madonas novadā. 

Turpinājumā notika aktīvas diskusijas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Madonas novadam un jaunajiem uzņēmējiem. Diskusijas dalībnieki ierosināja mazpulcēniem aktīvāk doties ciemos pie sava novada uzņēmējiem, veidot ar uzņēmējiem sadarbības projektus, kuros, piemēram, bērni varētu iesniegt savas idejas produktiem vai pakalpojumiem. Pavisam reāla bija ideja iekārtot mazpulcēniem tirgus stendu novada īpašajās tirgus dienās un pasākumos, piemēram, Kartupeļu svētkos rudenī. Mazpulcēni bija gatavi veltīt savu brīvprātīgo darbu novada labiekārtošanā, stādot kokus, iekārtojot puķudobes un sakopjot apkārtni vai pat iekārtot kopīgu dārzu. Tika arī pārspriestas idejas mazpulku attīstībai Madonas novadā. 

Apkopojot diskusijas rezultātus, novada domes priekšsēdētājs atzina, ka Madonas novada nākotne esot drošībā, savukārt Izglītības nodaļas vadītājas vietniece S.Jansone vērtēja, ka mazpulku darbība ir lielisks piemērs kompetencēs balstītai izglītībai ar skaidri sasniedzamu un izmērāmu rezultātu. Mazpulcēni atzina, ka šajā dienā uzzinājuši daudz jauna par novada domi, uzņēmējiem un uzņēmējdarbību, kā ari to, ka jābūt drosmīgiem, pārstāvot sarunās savu viedokli. 

Diskusijas organizatori – mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe, atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča un diskusijas moderatori – Elīna Jogure un Laila Zupa novēlēja veiksmi mazpulcēnu un Madonas novada turpmākai veiksmīgai sadarbībai mazpulku darbā un jauno uzņēmēju audzināšanā. Kā arī pastāstīja par to, ka nākamajā vasarā tieši Madonas novada Ļaudonā plānots lielākais Latvijas Mazpulku vasaras pasākums – Vislatvijas nometne “Visu daru es ar prieku!”. 

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī. 

Projekta atbalstītāji

European Union

Dokumentācija