"Visu daru es ar prieku!"

Projekta numurs: 2010.CH04/mac-105
Finansējums: 
82227.87 LVL
Sadarbības partneri:
 biedrība "Schweizerische Landjungedvereinigung";
Ķekavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība;
Uzsākšanas datums: 01.04.2011.
Pabeigšanas datums: 30.09.2012.

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas Mazpulku un vietējo pašvaldību ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā lauku pagastos, atbalstot mazpulku vadītāju un skolotāju – senioru sadarbību ar bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam.

Projekta sākumā Mazpulku projekta īstenotāju grupa devās pieredzes apmaiņas vizītē pie Šveices Lauku jaunatnes apvienības, lai iepazītos ar Šveices NVO darbību sociālās atstumtības mazināšanā bērnu, jauniešu un senioru vidū.


Pēc brauciena pieredzes bagātu mazpulku vadītāju- senioru grupa izstrādāja apmācības programmu divpadsmit mēnešiem 9 -18 gadus veciem bērniem un jauniešiem, iekļaujot tajā dzīves un darba prasmju apguvi. Izstrādātā apmācības programma ar nosaukumu „Visu daru es ar prieku!” 12 mēnešus tika īstenota 30 pagastos Latvijā, iesaistot tajā 379 dažāda vecuma bērnus un jauniešus un 30 seniorus.

Programmu var apskatīt un lejupielādēt: http://failiem.lv/u/kbmjdio


Sadarbībā ar Ķekavas un Saldus novadu jaunatnes lietu konsultatīvajām padomēm projekta laikā tika izstrādāta un aprobēta vietējās pašvaldības un mazpulka sadarbības paraugprogramma bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un ar to tika iepazīstināti noslēguma konferences dalībnieki- 15 aktīvi pašvaldību jaunatnes darba speciālisti. Mazpulku un pašvaldību sadarbības paraugprogramma noderēs efektīva jaunatnes darba plānošanai jebkurā pašvaldībā.

Projekta vadītājas,  Ilzes Kļavas projekta noslēguma  prezentāciju var lejupielādēt un apskatīt:

http://failiem.lv/u/txddwbq.

 
Projekta atbalstītāji

Sabiedrības Integrācijas fondsŠveices Konfederācija