Mazpulcēni - Jaunpils novada saimnieki

Otrdien, 16.01.18., Jaunpils novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un uzņēmēji, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Jaunpils novadā projektā “Sava novada saimnieki”.

Uz sarunu ar Jaunpils novada mazpulcēniem bija ieradusies novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis, Jaunpils domes attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, sabiedrisko attiecību, tūrisma nodaļas vadītāja un laikraksta veidotāja Baiba Rasa, sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons, sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm Dace Adiņa, uzņēmuma SIA “Kaims” vadītājs Kaspars Laimanis, biedrības “Dzīpars” vadītāja Velga Pavlovska, kā arī Jaunpils – Viesatu mazpulka vadītāja Līga Bierande. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un Latvijas Mazpulku atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča. Diskusiju vadīja Laila Zupa.

 

Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja savas iepriekš sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem mazpulkā, kā arī par viņu veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Šoreiz mazpulcēni apmeklēja vidēji lielos un mazos uzņēmumus novadā, jo arī šādos uzņēmumos tiek veicināta uzņēmējdarbība. Turpinājumā lēmumu pieņēmēji jauniešiem secīgi izklāstīja, kā realitātē notiek lēmumu pieņemšana novada domē, kā tiek sadalīts budžets, no kurienes pašvaldība saņem finansējumu.

 

Turpinājumā notika grupu darbi un aktīvas diskusijas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Jaunpils novadam, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, diskusijas dalībnieki ierosināja mazpulcēniem iesaistīties uzņēmēju atvērtajās durvju dienās. Tajās varētu iepazītiess ar dažādām profesijām, kuras būtu nepieciešamas konkrētajos uzņēmumos. Mazpulcēni varētu iesasitīties novadpētniecībā, apgūt gidu prasmes un vadīt nodarbības, ekskursijas Jaunpilī. Jautājumā: “Kā novads varētu stiprināt mazpulkus?”, domes pārstāvji ierosināja veidot kopēju mazpulku dārzu. Domes pārtāvji atbalstītu un palīdzētu organizēt jauniešu forumus, un iesaka piedalīties projektu konkursos. Tāpat turpinātu nodrošināt mazpulkus ar transportu, lai mazpulks varētu nokļūt uz vajadzīgajiem pasākumiem.

 

Apkopojot diskusijas rezultātus, varēja secināt, ka domei un mazpulkiem ir laba sadarbība, kas būtu jāturpina. Mazpulcēni vairāk izprata domes pārstāvju ikdienas darbu. Uzņēmēji priecājās, ka mazpulcēni ar intresi apmeklēja viņu uzņēmumus un ieguva priekšstatus par kādu no profesijām. Mazpulcēni ieguva vērtīgas atziņas, kā, piemēram, to, ka viss, ko apgūst mācību priekšmetos skolā var noderēt, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju. Jābūt drosmīgam, nevajag baidīties  kļūdīties, tad dzīvē būs labi panākumi. 

 

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī.

        

 

Informāciju sagatavoja Elīna Jogure,

Mazpulku mediju un brīvprātīgā darba koordinatore

mob.tel. +37127279339, e-pasts: elinajogure@gmail.com

 

 

Dokumentācija