Mazpulcēni - Valkas novada saimnieki

Pirmdien, 05.02.18., Valkas novada domē tikās mazpulcēni, lēmumu pieņēmēji un vietējie uzņēmēji, lai diskutētu par uzņēmējdarbību un jauniešiem Valkas novadā projektā “Sava novada saimnieki”. 

Diskusijā piedalījās mazpulcēni no 11.Valkas mazpulka ar vadītājām – Viktoriju Maļukovu un Silviju Doršu, laikraksta “Mazpulks” galveno redaktori, 239.Kārķu mazpulka mazpulcēni ar vadītāju Ģertrūdi Ābeli, 367. Vijciema mazpulka mazpulcēni ar vadītāju Anitu Lotiņu un 687. Ērģemes mazpulka mazpulcēni ar vadtāju Baibu Ozoliņu, kā arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Unda Ozoliņa, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts Valdis Šaicāns, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāte Sandra Pilskalne, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zariņš, Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Rolands Rastaks, z/s „Lejasciņi” saimnieks, deputāts un bijušais mazpulcēns Kristaps Sula, bērnu un jauniešu centrs „Mice” direktore Kristīne Ganiņa, bērnu un jauniešu centrs „Mice” izglītības speciāliste Tija Bērtiņa, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons un Valkas domes jaunatnes lietu speciāliste Romina Meļņika. Diskusiju organizēja Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un Latvijas Mazpulku projektu koordinatore Austra Pavāre. Diskusiju vadīja Latvijas Mazpulku brīvprātīgā Laila Zupa.

Sarunas sākumā mazpulcēni prezentēja savas sagatavotās prezentācijas par padarītajiem labajiem darbiem mazpulkā un ikdienā, kā arī par veiktajām vizītēm pie sava novada uzņēmējiem. Jaunieši secināja, ka uzņēmējam jābūt izvirzītam mērķim, motivācijai, komandas darbam, ģimenes atbalstam un finansēm. Mazpulcēni domāja, kāds varētu būt viņu sapņu novads. Viņi gribētu, lai tiktu ierīkotas dabas takas, kurās paši varētu būt gidi, lai būtu iespēja robotikas pulciņā izveidot dinozaurus, kā arī vēlētos uzlabotu ledus halli un lielveikalu novadā. Domes pārstāvji arī izteica savus sapņus un domas, kā viņi redz savu novadu, un, kas tajā trūkst. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ierosināja, ka novadā ir nepieciešami ražotāji, kas pārdot produkciju ar īpašu stāstu un interesantu produkta reklāmu. 

Turpinājumā notika grupu darbs un aktīvas diskusijas par to, kā mazpulki varētu palīdzēt attīstīties Valkas novadam, un tieši tāpat par to, kā novada dome varētu atbalstīt mazpulkus. Lai palīdzētu savam novadam, diskusijas dalībnieki ierosināja mazpulcēniem iesaistīties uzņēmēju reklāmu ideju radīšanā. Mazpulkiem ir iespēja piedalīties novada tirdziņos un pārdot savus gatavotos darbiņus vai izaudzēto sezonālo pārtiku. Protams, mūsdienās neiztikt bez sociālajiem tīkliem, tāpēc domes pārstāvji ierosināja jauniešiem aktīvāk reklamēt savu novadu elektroniskajā vidē, līdz ar to piesaistīt tūristus un citus interesentus. Jautājumā: “Kā novads varētu stiprināt mazpulkus?”, domes pārstāvji ierosināja biežāk piedalīties dažādās sarunās, diskusijās ar lēmumpieņēmējiem. Domes pārstāvji atbalstīs novada mazpulku nometnes un iesaistīs mazpulcēnus Meža dienu talkā “Celīškalns”. 

Apkopojot diskusijas rezultātus, varēja secināt, ka domei un mazpulkiem ir jāturpina sadarbība, lai veicinātu novada attīstību. Vērtīgas tikšanās atziņas: „Mazpulcēni- bērni un jaunieši, kuri aizdomājās par lietu kārtību līdz pašai saknei!”, „Sadarbībā ir spēks! Jo gan mazpulki novadam, gan novads mazpulkiem var daudz dot- ejot uz kopīgu mērķi!”, „Ļoti priecātos, ja mūsu šodienas mazpulcēni vienmēr paliktu mūsu- Valkas novadnieki”. Domes pārstāvji piekrita, ja būs iedzīvotāji novadā, tad novads varēs realizēt daudz jaunas idejas.

Diskusija “Sava novada saimnieki” notika Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta “Jaunie novada saimnieki” ietvaros. Tā ir viena no astoņām diskusijām Latvijas novados. Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Visi diskusijās gūtie rezultāti tiks apkopoti izskatīšanai projekta noslēguma konferencē Rīgā 2018.gada februārī. 

Dokumentācija