Mežaparka ekonometne 2018

Projekta nosaukums: Mežaparka ekonometne, līguma nr. DIKS - 18- 1113 - lī
Projekts īstenots  Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Uzsākšanas datums: 5.05.2018.
Pabeigšanas datums: 04.07.2018.

Nometnes programma tika īstenota pēc neformālās izglītības modeļa, ļaujoties piedzīvojumam un aktīvai dalībai, iegūstot jaunu pieredzi un izjūtas, mācoties darboties komandā un individuāli. Mazpulki, organizējot vasaras nometni sadarbībā ar Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogiem, deva iespēju nometnes dalībniekiem realizēt savas radošās idejas, rosināja lietderīgi izmantot laiku, izceļot mazpulku pamatvērtības – asu prātu, stipru veselību, čaklas rokas un labu sirdi.

Nometnes aktivitātes:
Gleznošana, konstruēšana, teātra spēlēšana, klusuma meditācija, ritma studija un, protams, sporta spēles. No sporta spēlēm šogad populārākā spēle “Karogi”, kura tika spēlēta visos  brīvajos brīžos. Katru rītu sākām ar rīta zumbu. Tika gatavotas rokassprādzes un citi košumi.
Piedalījāmies Mazpulku pasākumā Saulesdārzā: samīļojām trušus, pūtām lielos burbuļus, vides laboratorijā darbojāmies un priecājāmies par cirka mākslinieku trikiem.

Nometnes programma tika veiksmīgi realizēta. Projekta dalībnieki, nometnes pedagogi, vecāki guva jaunu pieredzi un zināšanas par jūru, tās iemītniekiem,  Nometnes dalībnieki vasaras brīvdienās dodas iedvesmoti, jo piedalījušies aizrautīgos piedzīvojumos, spējuši radoši izpausties, pilnveidojuši sadarbības prasmes un ieguvuši jaunus draugus. Nākamie pirmklasnieki ir iepazinuši skolu un skolotājus.

Ekonometnes šī gada devīze bija “100 labi darbi”, kas jāpaveic 10 dienās, tātad katru dienu 10 labi darbi. Katrs nometnes dalībnieks veidoja savu dienasgrāmatu, kurā fiksēja savus labos darbus. Dažam sakrājās pat 140 darbi. Jāprot tik saskatīt palīdzēt draugam, iepriecināt mammu. Nometne lika bērniem aizdomāties par labajiem darbiem ikdienā, kuri mums liekas paši par sevi saprotami. Tā nav tikai ziedojumu vākšana, vai teritorijas sakopšana. Labais darbs ir arī iepriecināt vecākus, izpalīdzēt draugam grūtā brīdī, papriecāties par saulaino dienu un palīdzēt priecāties citiem.

Nometni rīkoja biedrība ''Latvijas Mazpulki'' sadarbībā ar Mežaparka skolas atbalsta biedrību.
Finansētājs - Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departaments.

Dokumentācija