Norisinās nometne "Zaļās brīvdienas Vidzemē"

Amatas novadā, “Eglainēs”, no šī gada 6. līdz 19.augustam norisinās biedrības “Latvijas Mazpulki” un biedrības “Radošā apvienība “Siltumnīca”  rīkotas divas radošās vasaras nometnes “Zaļās brīvdienas Vidzemē”.

Projekta ietvaros norisinās divas 7 dienu garas vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Nometnē piedalās bērni no Lielbritānijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas, Amerikas un, protams, Latvijas. Kopējais dalībnieku skaits – 40 bērni un jaunieši.

Nometnes mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. Nometnes programmā iekļautas dažādas aktivitātes, lai veicinātu Latvijas vēstures, latviskās dzīvesziņas, kultūras, tradīciju, folkloras, kulinārā mantojuma izzināšanu, kā arī dabas un kultūrvērsturisku objektu apskati. 

Bērniem aktīvi darbojoties tiek attīstītas prasmes orientēties vidē, iepazīt dabas procesus un veicināt zaļo dzīvošanu. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, ir iespēja attīstīt prasmi vizualizēt savas domas, meklēt noderīgu informāciju, attīstīt mākslinieciskās spējas un paplašināt redzesloku. Visas nometnes laikā īpaša vērība tiek veltīta bērnu latviešu valodas prasmju pilnveidošanai . 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


 


Projekta atbalstītāji

Sabiedrības Integrācijas fonds

Dokumentācija