Paula un Pīters tvēra mirkļus Mazpulkos 9 mēnešu garumā!

Paula un Pīters tvēra mirkļus Mazpulkos 9 mēnešu garumā!

Droši vien varēja manīt, ka Mazpulkos kopš šī gada marta darbojās arī divi jauku brīvprātīgie, kas deva priekšroku komunikācijai angļu valodā. Šī gada 1. martā Paula Carvalho no Portugāles un Peter Berčik (saucām gan viņu par Pīteru, lai vieglāk) no Slovākijas atbrauca uz Latviju, lai piedalītos Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Tver Mirkli” līdz 1. decembrim. Projekta galvenais uzdevums viņiem bija fotografēt, veidot grafikas un dizainus - palīdzēt Mazpulku sabiedrisko attiecību programmas realizēšanai, kā arī darboties ar mazpulcēniem. 
Paula un Pīters paspēja piedalīties gandrīz visos lielākajos Mazpulku pasākumos – konferencēs, Saulesdārza salidojumā, vasaras nometnē “Visu daru es ar prieku!”, projektu forumos četrās vietās Latvijā, apmācību Jauns Līderis Laukos “Jauno žurnālistu skolā”. Tāpat arī neizpalika mazāki pasākumi kā reģionālās nometnītes, Jauno vadītāju skola, tomātu seminārs, kartupeļu semināri, Trušmīļu skolas semināri un vēl daudzi citi pasākumi. Paulai un Pīteram ļoti patika darboties Mazpulkos, jo bija tik daudz dažādu iespēju. Visvairāk viņiem abiem patika vasaras nometne, jo tā emociju gamma, kuru varēja izjust vienas nedēļas laikā, bija neaprakstāma. Mazpulki deva viņiem iespēju apceļot gandrīz visu Latviju. Viņi uzzināja, ko nozīmē darbs ar bērniem – daudz negulētas stundas naktīs. Viņi arī uzzināja, ko nozīmē gandarījums pēc labi padarīta darba un emocijas. 
Jaunieši ne tikai piedalījās dažādos pasākumos un sevi attīstīja praktiski, bet arī ļoti dziļi iepazina paši sevi. Gan Paula, gan Pīters atklāja sevī vēl iepriekš neapzinātas spējas un talantus, kurus varēs izmantot, atgriežoties mājās. Eiropas brīvprātīgais darbs lielākajā daļā gadījumu cilvēku izmaina uz labo pusi ļoti spēcīgi, tas ‘’atver acis’’ un salauž robežas. 
Tagad projekts ir noslēdzies un Pīters jau ir devies mājup atpakaļ uz Slovākiju. Paula ļoti vēlējās palikt mazliet ilgāk, jo ir ļoti iemīļojusi dzīvi Latvijā, tāpēc viņa vēl joprojām ir šeit. Drīzumā jau atkal dzirdēsim no viņiem pašiem, jo tieši viņi ir projekta galvenie varoņi!

Latvijas Mazpulku Erasmus+ programmā īstenono projektu "Tver mirkli" līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Elīna Jogure, 
Biedrības mediju un brīvprātīgā darba koordinatore.

Dokumentācija