Noslēdzies projekts "Mazpulku valstiskās audzināšanas programma"

Noslēdzies projekts “Mazpulku valstiskās audzināšanas programma” , kas tika veidots ar mērķi veicināt Latvijas jauniešu valstsgribu un piederību savai zemei, kā arī stiprināt biedrību “Latvijas Mazpulki”. Projekts ietvēra 14 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 1500 jauniešus, 120 mazpulku vadītājus, lēmumu pieņēmējus un ekspertus jaunatnes jomā no visas Latvijas. Īpaša nozīme tiek vērsta ne tikai tiešai jauniešu iesaistei (konferenču, semināru, izglītības programmu un citu pasākumu īstenošanai), bet arī organizācijas redzamības un ilgtspējas nodrošināšanai.

Šī projekta programmas ietvaros tika realizēti vairāki semināri, konferences, apmācības, lekcijas, kas izglītoja ne vien mazpulcēnus, bet arī vadītājus un brīvprātīgos. Šī gada laikā jaunieši un vadītāji apguva dažnedažādas prasmes, kā, piemēram, komunikācijas prasmes, līderprasmes, medijpratības prasmes un neformālās izglītības metodes. 
 
Jaunieši un vadītāji šī gada projekta ietvaros piedalījās trīs konferencēs – “Jaunās simtgades pavasaris” (12.05.18, 107 jaunieši), “Zaļākais uzņēmējdarbībai Eiropā” (20.04.18., 120 dalībnieki) un “Koki mājas nepamet” (21.12.18., 32 dalībnieki). 
 
Apmācības tika organizētas gan mazpulcēniem, gan arī Rīgas Klubiņa brīvprātīgajiem. 
Mazpulku vadītājām arī bija iespēja piedalīties 4 semināros “Neformālā izglītība mazpulku projektu darbā”:
- 24.07.18., Ļaudonā, 61 dalībnieks;
- 13.10.18., Smiltenē, 58 dalībnieki;
- 20.10.18., Rogovkā, 51 dalībnieks;
- 26.10.18., Ventspilī, 54 dalībnieki.

Papildus šiem semināriem, mazpulku vadītāji tikās arī divos semināros “Saulgriežu gaidās”, 08.12.18., Liepājā (27 dalībnieki) un Amatas novadā (24 dalībnieki).

Brīvprātīgo apmācībās “Izauguši Latvijai”(09.11.18.-11.11.18., 18 dalībnieki) jauniešu uzdevumi un diskusijas, bija, galvenokārt, vērstas uz komandas darbu, līderprasmēm, individuālo darbu ar sevi un emociju menedžmentu.
Brīvprātīgie tikās arī tādās apmācībās un semināros, kā: Brīvprātīgo līderu apmācību seminārs “Augsim Latvijai!” (20.-22.07.2018., vidēji 30 dalībnieki); Brīvprātīgo apmācības (14.-15.12.2018., 17 dalībnieki), kā arī 14 plānošanas tikšanās reizēs. 

Veiksmīgai mazpulcēnu projektu darbu izstrādei un secinājumu veikšanai, tika organizēti 4 prioritāro projektu tēmu semināri:
- “Pavairosim lauka tomātus”, 24.08.18., Latvijas Dabas muzejā (18 dalībnieki);
- “Kartupeļi – otrā maize”, Priekuļos, 13.07.18. (23 dalībnieki);
- “Kartupeļi – otrā maize”, 23.10.18., Ungurpils, Alojas novads (27 dalībnieki);
- Trušmīļu skolas noslēguma pasākums 12.10.18., Saulesdārzā, Rīgā (26 dalībnieki).

Mazpulcēni apguva medijpratību un komunikācijas pamatprasmes apmācībās “Jauno žurnālistu skola” – Ļaudonā, 24.07.18. – vasaras nometnes ietvaros (16 dalībnieki – nometnes grupu līderi) un 01.-02.12.18., K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”(45 dalībnieki).

Šogad notika divas Jauno vadītāju skolas – 28.06.18., Saulesdārzā, Rīgā (12 dalībnieki) un 01.-02.08.18., K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” (vidēji 19 dalībnieki).


Mazpulcēnu projektu rezultāti 2018. gadā:

Pavasara projektu pieteikumi  - 906.
Saņemti sertifikāti - 746.
Rudens projektu forumos piedalījušies 358 mazpulcēni.

Asniņš – 15 projektiem sertifikāti (dažādi individuālie projekti)

I pakāpe - 196 iegūti sertifikāti projektu tēmās: 
 Mazpulcēnu ”Trušmīļu skola” (5)
 Pētījums "Kartupeļi - otrā maize" (2)
 Pētījums "Pavairosim lauka tomātus" (5)
 Sīpoli Latvijas karoga krāsās (biznesa) (8)
 Manas 100 tautasdziesmas (30)
 Graudaugi Latvijai- Mieži (7)
 Lilijas/ Lilijas Latvijai (14)
 „Pētīsim, kā aug Šarlotes sīpoli” (6)
 Šarlotes sīpoli biznesam (11)
 Truši (7)
 Ķirbji (9)
 Gurķi (9)
 Zemenes (4)
 Mana puķu dobe (4)

II pakāpe – 284 iegūti sertifikāti projektu tēmās:
 Manas 100 tautasdziesmas (18)
 Graudaugi Latvijai- Mieži (11)
 „Pētīsim, kā aug Šarlotes sīpoli” (35)
 Šarlotes sīpoli biznesam (16)
 Truši (7)
 Lilijas/ Lilijas Latvijai (9 )
 Ķirbji (5)
 Tomātu audzēšana (9)

III pakāpe – 228 iegūti sertifikāti projektu tēmās:
 Manas 100 tautasdziesmas (19)
 „Pētīsim, kā aug Šarlotes sīpoli” (26)
 Šarlotes sīpoli biznesam (24)
 Truši (3)
 Lilijas/ Lilijas Latvijai (9)
 Tomātu audzēšana (5)

IV pakāpe – 46 iegūti sertifikāti projektu tēmās:
 Manas 100 tautasdziesmas (5)
 Lilijas Latvijai (2)
•      „Truši (1 )
 Dažādi individuālie projekti (33)

V pakāpe – 115 mazpulcēni piedalijās grupas projektos, piemēram, „ Latviešu Karavīrs laikmeta griežos”. 

"Mazpulku valstiskās audzināšanas programmas" 2017. gada rezultāti: http://mazpulki.lv/lv/page/projekti?read=58
Šeit saite uz atjaunoto  mazpulka vadītāja rokasgrāmatu - https://drive.google.com/file/d/1FynIhfKFYtMZU2IBt0yK29MpxxblYZTH/view?usp=sharing 

Projekta ietvaros tapusi arī Mazpulku animācijas filmiņa, kuru var apskatīt šeit: 


Sagatavoja:
Elīna Jogure
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas Valsts programmā 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.Dokumentācija