PuMPuRS projekts "Ogo, sporto un krāso stilīgi!"

Mazpulku projekta mērķis ir iesaistīt Jaunlutriņu un Šķēdes pagastos dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē vasaras brīvlaikā, attīstot darba prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu. Projekta pasākumos plānots iesaistīt abu pagastu 24 jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem, īpaši aicinot piedalīties to 12 skolēnus, kuri ir projekta “PuMPuRS” dalībnieki Jaunlutriņu skolā. Jaunieši 2019.gada vasaras mēnešos rīkos ogu lasīšanas turnīru z/s “ Mucenieki”, vairākus sporta spēļu turnīrus komandām no 3 ciemiem, skaisti apgleznos sienas daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un brauks ekskursijā “Ogu paradīze un jūra”. Līdzdalība projekta pasākumos katrā bērnā un jaunietī stiprinās pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir mazpulku pamatvērtības- čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.


Projekta sākums: 01.06.2019.
Projekta beigas: 31.08.2019.

Dalībnieki: jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem
Darbības vieta: Jaunlutriņi
Darbības laiks: 2019.gada 1.jūnijs – 31.augusts

Aktivitātes:
skaista zīmēšana kāpņu telpās
ogu lasīšana senioru veselībai
sporta spēļu turnīri
ekskursija pa Kurzemi

Piesakies dalībai projektā, rakstot vai zvanot
Ilzei Kļavai, tl.29115267, ilze@druva.lv  līdz 31.maijam.


Būs stilīgi!


Plašāks projekta apraksts sānu sadaļā "Dokumentācija"


Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
amatā ir mazpulku pamatvērtības- čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.