Augsim Latvijai!

Mazpulku projekts “Augsim Latvijai!” plānots ar  mērķi veicināt Latvijas jauniešu valstsgribu, piederību savai zemei, dzīvesprasmju attīstību un pilsonisko līdzdalību  kā arī ilgtermiņā stiprināt biedrību “Latvijas Mazpulki”. Projekts ietver 11 plašas aktivitātes, tieši iesaistot vismaz 1000 jauniešus, 120 mazpulku vadītājus, lēmumu pieņēmējus un ekspertus jaunatnes jomā no visas Latvijas. Projekta galvenā mērķauditorija ir lauku jaunieši. Veicinot lauku jauniešu izaugsmi uzņēmējdarbības, dzīvesprasmju, pilsoniskās līdzdalības jomās tiek sniegts ieguldījums Latvijas lauku attīstības veicināšanā. Īpaša nozīme tiek vērsta ne tikai tiešai jauniešu iesaistei (konferenču, semināru, izglītības programmu un citu pasākumu īstenošanai), bet arī organizācijas redzamības un ilgtspējas nodrošināšanai. 
Projekta aktivitātes uzsāktas jau 2019. gada 9.janvāri, lai vienmērīgi izlīdzinātu pasākumu grafiku, lai aktivitātes netraucētu mācību darbam un sasniegtu uzstādītos mērķus.

Projekta sākums09.01.2019.
Projekta noslēgums31.12.2020

Projekts īstenots  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Dokumentācija