Aizvadīta nometne “Vidzemes augstiene izaicina”!

Aizvadīta “Latvijas Mazpulku”  nometne diasporas un vietējiem jauniešiem “Vidzemes augstiene izaicina”! 
 
No 8. līdz 14. jūlijam Madonas novada Vestienas muižā 20 ārzemju latvieši un 20 vietējie bērni un jaunieši piedalījās “Latvijas Mazpulku” vasaras nometnē “Vidzemes augstiene izaicina”. Nometnes laikā bērni caur rotaļām, dziesmām, dejām, izzinošām nodarbībām un sportiskām aktivitātēm stiprināja latvisko piederību savai valstij.
 
Nometnes programmā bija paredzētas dažādas aktivitātes, lai veicinātu Latvijas vēstures, latviskās dzīvesziņas, kultūras, tradīciju, folkloras, kulinārā mantojuma izzināšanu, kā arī dabas un kultūrvēsturisko objektu apskati.
 
Bērniem aktīvi darbojoties, tika attīstītas prasmes būt patstāvīgiem, spēt uzņemties atbildību, darboties komandā, orientēties vidē un iepazīt dabas procesus. Katru dienu bērnus sagaidīja dinamiska atpūta svaigā gaisā, pieredze komandu sacensībās, kā arī radošās darbnīcas, kurās dalībnieki iemācījās jaunas prasmes un attīstīja latviskās piederības sajūtu. Visas nometnes laikā īpaša vērība tika veltīta bērnu latviešu valodas prasmju pilnveidošanai.
 
“Nometni rīkojam jau otro gadu un ir patiess prieks par tiem dalībniekiem, kas nometnē atgriežas atkārtoti. Mums ir ļoti svarīgi, lai diasporas jaunieši sadraudzējas ar vietējiem latviešiem, runā latviešu valodā un viens otram atgādina par mūsu valsts tradīcijām, ko varbūt ikdienā esam aizmirsuši,” atzīst nometnes “Vidzemes augstiene izaicina” projekta vadītāja Rita Lineja.
 
Noslēguma dienas pasākumā nometnes dalībnieki demonstrēja savas iegūtās prasmes un zināšanas vecākiem, izaicinot sevi sacensībās, kas apvienoja visas nedēļas laikā apgūto.
 
Jāatzīst, ka šī nometne katram dalībniekam atnesa savu izaicinājumu – vieniem tas bija izaicinājums izteikt savas domas latviešu valodā, otriem tas bija sportisks izaicinājums; dažiem bija jāiemācās uzticēties komandas biedriem un attīstīt saliedēšanās prasmes, citiem izaicinājumu sagādāja dziesmu un deju soļu atcerēšanās, taču līdz nedēļas beigām katrs bija atradis savu pieeju, kā paveikt uzdevumu un varēja doties prom ar apziņu “Es to paveicu!”
 
Nometni “Vidzemes augstiene izaicina” organizē biedrība “Latvijas Mazpulki”, biedrība “Radošā apvienība “Siltumnīca””, kā arī biedrība “Ūdenszāle”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
 
Nometnē piedalījās bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 16 gadiem.

Dokumentācija