Apstiprināts projekts “Labo domu - labo darbu grozs”!

Biedrības “Latvijas Mazpulki” projekta “Labo domu - labo darbu grozs” mērķis iesaistīt jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, kas pilnveidos sadarbības, pašizaugsmes un  darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi, veidojot sadarbību, lai vecinātu mērķgrupas  motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

 Projekta aktivitātes paredzētas no 2019. gada 1. septembra  līdz 2020. gada 31. janvārim.

Īstenojot aktīvu jauniešu iesaisti neformālās izglītības aktivitātēs, plānots veicināt sadarbības prasmes, pilnveidot personības veidošanos, uzticēšanās iemaņas,  izzināt sava novada amata meistarus, attīstīt dalībnieku praktiskā darba prasmes.

Projekta aktivitātes saplānotas un sagrupētas interešu grozos:

- Jaunieši  aktivitātes rudenī uzsāks ar „Sēņu grozu”. Sadraudzības un iepazīšanās aktivitātes. Komandu saliedēšanās. Meža ekspedīcijā iepazīs Latvijas sēnes Slīteres Naionālajā parkā.

- „Sēņu groza čempionātā” projekta dalībnieki sacentīsies sēņu lasīšanā. Pēc sēņu salasīšanas sēnes tiks gatavotas profesionāla pavāra pavadībā.

- „Ražas grozs” , kurš norisināsies Miķeļdienas gadatirgus ietvaros. Dalībnieki piedalīsies ar pašu audzēto ražu, darinājumiem un kārumiem, kuru gatavošanā paši piedalījušies.

- „Zinību grozā” iepazīsies ar Latvijas novada vesturisko mantojumu.

- „Patriotisma grozs” būs tikšanās ar Latvijā ievērojamu personību. Kopīga piedalīšanās lāpu gājienā Talsos.

- „Svētku dāvanu grozs” iepazīsies ar ziemu Saulgriežu tradīcijām, būs labdarības maratons, svētku pārsteigumu radīšana.

- „Atdzinību grozs” projekta noslēguma un izvērtējuma pasākums.Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Projekta vadītāja: Arita Andendorfa
Ande17@inbox.lv
25857299

Dokumentācija