PuMPuRS projekts "Iedvesmojies, iesaisties, pilnveidojies!"

Projekta mērķis ir iesaistīt Džūkstes skolas jauniešus aizraujošās aktivitātēs, kuras veicinātu jauniešu pašapziņu, motivāciju, iniciatīvu, pilsonisko līdzdalību, dažādu sociālo grupu vienaudžu sadarbību un iekļaušanu un dažādu dzīvesprasmju attīstību, kas stiprinātu  jauniešu motivāciju turpināt mācības un sekmētu iekļaušanos skolas kolektīvā.
Svarīgi, ka galvenokārt aktivitātes notiks tieši jauniešu skolā, dzīvesvietas tuvumā, tādējādi atvieglojot dalību, bet izbraukuma pasākumos jauniešiem tiks nodrošināts transports. Tiem jauniešiem, kas dzīvo attālāk no skolas, un ģimenēm nav iespēju nodrošināt transportu, pasākumos, kas notiek ārpus skolēnu autobusa grafika, projekta ietvaros tiks nodrošināta nokļūšana no/uz pasākumu, lai neviens netiktu atstumts transporta problēmu dēļ. 


Projekta sākums: 01.08.2019.
Projekta beigas: 30.04.2020.

Darbības vieta: Džūkste, Latvija. 

Aktivitātes:
- Aktivitāšu plānošanas jauniešu darba grupu sanāksmes;
- “Jautrās dienas Geidās”;
- Meistarklases un iedvesmas stāsti: “Radošā prakse personības attīstībai”, Foto meistarklase, Suņu dresēšanas meistarklase, Picu cepšanas  meistarklase, Iedvesmas stāsti „No mazpulcēna par aktieri”;
- Novusa apmācības un  turnīrs.


Plašāka informācija: 
Gundega Jēkabsone
Mob. tel. +37126529657

Dokumentācija