Projekts "Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos"Projekta sākums: 02.09.2019.
Projekta beigas:  31.12.2019. 

Projekta mērķis: 

Veicināt mazpulcēnu un mazpulku vadītāju - jaunatnes darbinieku izpratni un iemaņas par atbildīgu vides resursu izmantošanu, līdzatbildību par klimata pārmaiņām un iespējām tās  ierobežot, ikdienā īstenojot mazpulcēna projektu, vienlaikus veicinot tautsaimniecības attīstību un labklājību caur videi draudzīgu uzņēmējdarbību un īso pārtikas ķēžu popularizēšanu.

Projekta uzdevumi: 

Projekta ietvaros tiks organizēti trīs izglītojoši informatīvi un jauniešu praktiskās iesaistes darbu veicinoši vides forumi, kuros kopā  430 mazpulcēni, jaunatnes darbinieki un jaunie vides izglītības līderi no visas Latvijas veicinās izpratni par vides ilgtspējas jautājumiem, kā arī tiks izveidoti un izdoti metodiskie materiāli - “Vides padomu klade” un 3 “Zaļās dzīves padomu” video.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. 

Projekta atbalstītāji

Latvijas vides aizsardzības fonds

Dokumentācija