Projekti

PuMPuRS projekts "Iedvesmojies, iesaisties, pilnveidojies!"

Projekta mērķis ir iesaistīt Džūkstes skolas jauniešus aizraujošās aktivitātēs, kuras veicinātu jauniešu pašapziņu, motivāciju, iniciatīvu, pilsonisko līdzdalību, dažādu sociālo grupu vienaudžu sadarbību un iekļaušanu un dažādu dzīvesprasmju attīstību, kas stiprinātu  jauniešu motivāciju turpināt mācības un sekmētu iekļaušanos skolas kolektīvā.

2019-08-19
Lasīt vairāk

Apstiprināts projekts “Labo domu - labo darbu grozs”!

Biedrības “Latvijas Mazpulki” projekta “Labo domu - labo darbu grozs” mērķis iesaistīt jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, kas pilnveidos sadarbības, pašizaugsmes un  darba prasmes, attīstot, motivējot un pilnveidojot sevi, veidojot sadarbību, lai vecinātu mērķgrupas  motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
2019-08-01
Lasīt vairāk

Aizvadīta nometne “Vidzemes augstiene izaicina”!

No 8. līdz 14. jūlijam Madonas novada Vestienas muižā 20 ārzemju latvieši un 20 vietējie bērni un jaunieši piedalījās “Latvijas Mazpulku” vasaras nometnē “Vidzemes augstiene izaicina”. Nometnes laikā bērni caur rotaļām, dziesmām, dejām, izzinošām nodarbībām un sportiskām aktivitātēm stiprināja latvisko piederību savai valstij.
2019-07-30
Lasīt vairāk

PuMPuRS projekts "Ogo, sporto un krāso stilīgi!"

Mazpulku projekta mērķis ir iesaistīt Jaunlutriņu un Šķēdes pagastos dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs lauku dzīves vidē vasaras brīvlaikā, attīstot darba prasmes, veicinot vienaudžu sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu. Projekta pasākumos plānots iesaistīt abu pagastu 24 jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem, īpaši aicinot piedalīties to 12 skolēnus, kuri ir projekta “PuMPuRS” dalībnieki Jaunlutriņu skolā. Jaunieši 2019.gada vasaras mēnešos rīkos ogu lasīšanas turnīru z/s “ Mucenieki”, vairākus sporta spēļu turnīrus komandām no 3 ciemiem, skaisti apgleznos sienas daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un brauks ekskursijā “Ogu paradīze un jūra”. Līdzdalība projekta pasākumos katrā bērnā un jaunietī stiprinās pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir mazpulku pamatvērtības- čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.
2019-06-21
Lasīt vairāk

Varam vairāk!

Vai Mazpulki var vairāk? Pavisam noteikti! Tieši tāpēc esam izveidojuši projektu "Varam vairāk!", kurš ir tapis programmas "NVO fonds" 2019 ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Mazpulku institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izglītot biedrus un veicināt biedru līdzdalību,  attīstīt reģionālo klubu sadarbību un savstarpēju pieredzes apmaiņu, tādējādi  veicinot pilsoniskās  sabiedrības attīstību  un piederības sajūtu biedrībai un Latvijai.
2019-05-20
Lasīt vairāk
Seko jaunumiem

draugiem.lv facebook.com twitter.com

Kalendārs

X
Tuvākie notikumi