Sācies Eiropas Solidaritātes korpusa projekts ”4H”

Sveiciens rudenī! Rudens Mazpulkos ir bagātīgs – Mazpulku komandai pievienojas 3 jaunas brīvprātīgās no Horvātijas un Itālijas. Meitenes Latvijā būs 8 mēnešus un darbosies* ar jauniešiem, palīdzēs biroja ikdienā un attīstīs savas idejas un iniciatīvas, par kurām jūs uzzināsiet pavisam drīz! Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts ”4H” Projekta ilgums – 8 mēneši *Sekojot līdzi…