Valdemārpils mazpulkā īstenots projekts “Prāta kolosālās iespējas!”

Mēs, Valdemārpils mazpulka aktīvie jaunieši, pirmo reizi piedalījāmies Talsu novada jauniešu iniciatīvu konkursā un ieguvām finansiālu atbalstu savam projektam. Projektā plānojām āra radoši izglītojošas nodarbības pie Valdemārpils nozīmīgākā dabas objekta ”Elku liepas”. Ievērojot valstī un novadā noteiktos ierobežojumus, projektā ieviesās izmaiņas. Mūsu lektore Randa Ķeņģe ar mums satikās ZOOM platformā. Biju nedaudz satraukts, vai man…