Mazpulki tiekas tiešsaistē mežā!

Jau otro gadu pēc kārtas, kad valstī ir noteikti pulcēšanās ierobežo- jumi, 29. septembrī un 2. oktobrī attālināti notika Latvijas Mazpulku rudens pārgājieni “Tiešsaistē mežā!”. Kopā pārgājienos piedalījās 49 komandas, 29. septembrī 27 komandas no 10 mazpulkiem un 2. oktobrī 22 komandas no 15. mazpulkiem. Pārgājienos piedalījās mazpulcēni, mazpulku vadītāji, mazpulcēnu un brīvprātīgo ģimenes un mazpulku…