Noslēdzies PuMPuRS projekts “Novada garša”

Jaunatnes iniciatīvu projekta PuMPuRS ietvaros noslēdzies projekts “Novada garša”, ko realizēja biedrība Latvijas Mazpulki Aizputes pilsētā.Projekta mērķis bija iesaistīt Aizputes pilsētā un novadā dzīvojošos jauniešus aizraujošās aktivitātēs, kas palielinātu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību dažādos ikdienā nepieciešamo prasmju attīstībā, veicinot vienaudžu sadarbību, motivējot sevi, veicinot izpratni par sociālo prasmju pilnveidošanu. Pilnveidojot un…