“Eiropas Jaunatnes gada” ietvaros mazpulcēni īsteno iniciatīvas

Eiropas Komisija 2022. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Jaunatnes gadu ar mērķi rosināt domāt par jauniešu nākotni, viņu lomu un aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās labklājības un ilgtspējas veidošanā. Jauniešiem ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt līdz 1000 euro, lai radītu savus pasākumus, realizēt idejas, un atvieglotu savu iesaistīšanos nacionāla mēroga pasākumos. Iniciatīvu konkursu īsteno Latvijas Jaunatnes…